Co vědět o svatbě v kostele

Svatba v kostele má oproti sňatku civilnímu jisté kouzlo. Nevěsta prochází dlouhou uličkou, a ze všech zdí kolem dýchá romantika. Zatímco civilní sňatek trvá přibližně patnáct minut, sňatek v kostele je o poznání delším a intenzivnějším zážitkem.

Příprava na manželství

Jestliže jsou oba snoubenci věřící, zajisté budou chtít stvrdit svou lásku v kostele při církevním sňatku. Nebývá výjimkou, že si chtějí pro svou svatbu zvolit kostel, v němž měli svatbu jejich rodiče či prarodiče. O svém záměru vstoupit do svazku manželského by měli oba snoubenci informovat faráře kostela, v němž chtějí mít svatbu, a to pokud možno s dostatečným předstihem. Snoubenci by totiž měli alespoň dva měsíce před svatbou docházet za oddávajícím na přípravu manželství, tzv. katechezi. Příprava manželství zahrnuje hovory o manželství a o tom co může manžele na jejich společné cestě potkat. Součástí jsou také otázky související s křesťanstvím.

Musí být oba snoubenci pokřtěni?

Pokud se snoubenci nachází v situaci, kdy** jeden z nich je pokřtěný a druhý není**, avšak oba chtějí** svatbu v kostele**, nemusí si s tím dělat těžkou hlavu. Není vhodné na poslední chvíli přemýšlet kde a kdy jednoho ze snoubenců pokřtít, aby se mohla uskutečnit svatba. Při svatbě v kostele stačí, když bude pokřtěný alespoň jeden. Každopádně je dobré tuto situaci probrat s oddávajícím. Pokud by však nebyl pokřtěn ani jeden ze snoubenců, svatba se konat nemůže. Snoubenci si často nejsou jisti, zda by neměli být pokřtěni také jejich svědci. Svědek být pokřtěn nemusí. Jste to vy, kdo uzavírá slib před Bohem, nikoliv svědek.

Svatba v kostele po rozvodu?

Uvažujete nad svatbou v kostele, i když jste už jednou svazek uzavřeli a jste nyní rozvedení? V tomto případě** svatba v kostele není možná**. Svatbu v kostele můžete uzavřít pouze jedinkrát za život. V případě, že jste rozvedeni, a chcete se znovu vdát či oženit, je možný pouze civilní obřad.

Lze rozvést církevní svazek?

Ano, i když jste měli svatbu v kostele, můžete se rozvést. Platnost Vašeho svazku ale skončí pouze z hlediska občanského, nikoliv církevního.

Nejste věřící, ale chcete svatbu v kostele?

Jak jsme podotkli na začátku, kostel má jistou atmosféru, kterou matrika postrádá. Proto se také čas od času setkáme se snoubenci, kteří chtějí prožít svatbu v kostele, ačkoliv ani jeden z nich není věřící a ani věřícími být nechtějí. Svatba v kostele je pro ně více romantickou a jaksi více „skutečnou“. V tomto případě není třeba se svého snu vzdát. Lze mít svatbu v nesvěceném kostele. Snoubence ale bude pravděpodobně čekat více vyřizování a papírování.

Manželský slib před Bohem

Svatba v kostele je uzavřením slibu před Bohem, proto by oba snoubenci měli církevní sňatek skutečně chtít a věřit v něj. U** církevního sňatku** je kladen velký důraz na rodinu celkově, proto snoubenci slibují, že budou ve víře vychovávat i své děti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6828 (magazinrecenze.cz#82)


Přidat komentář