Výkopové práce okres Jihlava

Klasický rodinný dům se začíná stavět od základů. Dále jsou na řadě inženýrské sítě a často přibude i bazén či jezírko, septik…. Ty tam jsou doby, kdy se na výkopech pracovalo ručně. Dnes vám práci usnadní těžká technika.

Když potřebujete vykopat jámu pro základy domu, rýhy pro inženýrské sítě, nebo jámu pro bazén, jezírko, studnu, septik, anebo chcete na zahradě provádět terénní úpravy, můžete vzít do ruky krumpáč, lopatu, připravit si kolečko na hlínu a pustit se do práce. Pokud se však nechcete udřít několika týdenní až několika měsíční tvrdou prací a ještě si při tom zničit záda, raději si povolejte firmu, která výkopové práce nebo úpravy terénu provádí. To, co by vám při ruční práci mohlo trvat týdny i měsíce, může být díky moderní technice hotovo za jeden den nebo několik dní. Pokud sháníte výkopové práce a jste z Jihlavy či okolí, pak pro vás máme užitečný tip:

Výkopové práce, úpravy terénu, práce mini bagrem – Jihlava

Firma nabízí výkopové práce pro základy domu a inženýrské sítě, dále pak terénní úpravy. Všechny práce provádí mini bagrem, jehož největší výhodou je přesnost a právě malá velikost, díky které na zahradě nadělá podstatně méně škod než klasický velký bagr.

Výkopy pro základy domu Jihlava

Jak hluboko je třeba umístit základy domu? To není vždy stejné. Záleží na tom, zda bude dům podsklepený či bez sklepení. Pro nepodsklepený dům postačí základy méně hluboké, v případě podsklepeného domu je samozřejmě potřeba vykopat hlubší stavební jámu. Rýhy pro vedení inženýrských sítí jsou naprostou nutností v obou případech. Dále záleží na tom, kde se nachází konkrétní místo stavby. Jiná hloubka bude potřeba v Krkonoších a jiná v teplejších oblastech naší země. Záleží totiž na tom, v jaké hloubce již zemina silně nepromrzá. Této hloubce se říká nezamrzaná a její nedodržení by mělo zásadní vliv na životnost a funkčnost stavby. Nezamrzaná hloubka se v naší zemi obvykle pohybuje od 80 do 120 centimetrů. Rozdíly jsou dány jak nadmořskou výškou, tak složením zeminy a dalšími faktory. Pokud chcete umístit základy domu do nižší než předepsané hloubky, je to možné díky správnému použití kvalitní tepelné izolace. Za těchto podmínek je pak možné umístit základy domu i do hloubky okolo půl metru.

Výkopy rýh pro inženýrské sítě Jihlava

Inženýrské sítě jsou důležitou součástí domu. Každý dům potřebuje mít napojeny inženýrské sítě, které obyvatelům domu zajistí pohodlný život. Jde především o elektřinu, vodu a odpady, mezi další sítě pak patří plyn či telefonní kabely. Většinou se inženýrské sítě zařizují u novostaveb, avšak v řidčeji osídlených oblastech se zavádění některých sítí občas provádí dodatečně, takže někdy se inženýrské sítě zhotovují i u starších domů. Nejčastěji bývá dodatečně zaváděn plyn nebo kanalizace a také telefon.

Výkopy pro elektřinu

Elektřina se vždy zapojuje jako první a to často ještě před započetím stavby domu, zatím jde však o napojení provizorní. Teprve když je dům dokončen, zařizuje se standardní napojení. Na elektřinu je možné napojit se skrz vzdušné elektrické vedení, ovšem oblíbenou možností u novostaveb je vedení elektrických drátů v zemi, díky čemuž odpadne nutnost mít u domu nevzhledné sloupy elektrického vedení.

Výkopy pro vodu, odpady

Mezi další sítě patří voda a odpady. Pokud je v obci možnost obecního vodovodu, většina obyvatel ji ráda využije. Alternativou je pak napojení na vlastní zdroj vody, kterým může být studna, v případě velmi čistého přírodního prostředí i nějaký potůček. Nevýhodou napojení na studnu je ovšem nutnost udržovat ve studni stálou kvalitu vody pomocí speciálních desinfekčních přípravků, což se ale ne vždy daří. Jako nepraktičtější a nejpohodlnější se proto jeví napojení na obecní vodu.

Odpady se napojují na** kanalizaci**. V řidčeji osídlených oblastech však kanalizace mnohdy chybí a pak je potřeba odvod odpadů řešit alternativou. Náhradním řešením může být buď septik, což je velká plastová nebo betonová podzemní nádrž, další možností je pak zahradní kořenová čistírna odpadních vod. Septik se musí pravidelně vyvážet, oproti čemuž má kořenová čistírna výhodu, protože vyvážení nepotřebuje. Pro kořenovou čističku však potřebujete na zahradě dostatek místa a také mírný svah, který zajistí, že odpadní voda bude pomalu protékat kořeny rostlin a tím se čistit. Kořenovou čističku ale nelze umístit všude. Kromě mírného svahu potřebujete pro vybudování kořenové čističky také vhodné místo dostatečně vzdálené od dalších staveb, aby se jim nepodmáčely základy.

Výkopy pro plyn

Pokud je v obci možnost napojení na plyn, opět ji většina obyvatel ráda využije. Plyn totiž přináší spoustu výhod. Topení nebo vaření na plynu je výrazně levnější než topení nebo vaření na elektřině. Díky plynu tak můžete výrazně ušetřit na výdajích. Navíc příprava pokrmu na plynu je mnohem snazší a praktičtější než na elektřině. I profesionální kuchaři se shodují, že vaření na plynu je v porovnání s elektřinou nezastupitelné. Při pokládání plynového potrubí nezapomeňte, že tuto práci mohou provádět jedině profesionální plynaři s osvědčením, takže tuto práci nikdy nesvěřujte kutilům. Tam, kde plyn není k dispozici, jsou variantou kovové plynové lahve.

Výkopy pro telefon

V dnešní době mobilních telefonů by se mohlo zdát, že o napojení na telefonní kabely již nebude žádný zájem. Pravdu je, že zájem už sice není takový jako dříve, ale přesto stále trvá. Pevná telefonní linka může totiž kromě telefonování nabídnout také připojení na internet.

Pro výkopové práce či úpravy terénu žádejte mini bagr

Záleží vám na vaší zahradě? Pokud chcete, aby při výkopových pracích nebo úpravách terénu vaše zahrada utrpěla co možná nejméně, pak žádejte mini bagr. Při každém kopání se část zahrady poničí, s tím se nedá nic dělat. Ovšem pokud si na výkopové práce objednáte mini bagr, budou stopy po něm podstatně menší než po klasickém velkém bagru.** Mini bagr se nejlépe hodí pro výkopy inženýrských sítí, ale dostatečně rychle pracuje i při výkopu jámy pro bazén nebo terénních úpravách aj. Mini bagr pracuje mnohem přesněji než velký bagr. Je to dáno jednak přímým výhledem z kabiny a dále menší lžící. Ta se dá vyměnit za větší ale i za menší, takže v případě potřeby je možné vykopat rýhu o šířce jen 20 centimetrů, ale hlubokou i přes 3 metry. Pokud potřebujete kopat těsně u zdi domu, u plotu nebo na jiných citlivých místech, anebo vám jde o to poničit zahradu co možná nejméně, pak je mini bagr** nenahraditelný. Mini bagr může pracovat dokonce i v budově, neboť projede standardními vchodovými dveřmi.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6817 (magazinrecenze.cz#123)


Přidat komentář