Kurz pro instruktory snowboardingu

Být instruktorem snowboardingu je velmi vděčné. O tento druh sportu roste rok od roku zájem. Pokud Vás snowboarding baví, věnujete se mu a rádi byste s ním seznámili i další zájemce, přihlaste se do kurzu pro instruktory.

Instruktor snowboardingu

Snowboarding patří mezi velmi oblíbené sporty. Je to sport výrazný, nestojí mnoho peněz, je zábavný a na pohled zajímavý. Umět jezdit na snowboardu je pro mnohé zájemce podstatně atraktivnější, než naučit se dobře lyžovat na sjezdových lyžích. Už i z toho důvodu roste zájem po kurzech snowboardingu. A přímo úměrně s tímto zájmem roste i zájem o kurz pro instruktory snowboardingu. Jestliže se rozhodnete stát se** instruktorem snowboardingu,** budete moci vést hodiny na školních kurzech, ve snowboardových oddílech, ve** snowboardových školách** nebo v neziskových organizacích. Své licence můžete také využít na různých školních akcích, na lyžařských výcvicích základních a středních škol apod. Licence Instruktor snowboardingu je nutná pro výuku snowboardingu na školních výcvikových zájezdech.

Náročnost kurzu pro instruktory snowboardingu

U tohoto druhu výuky je potřeba uvést, že sportovní výkonnost jezdce, který žádá o licenci instruktora snowboardingu, není nejdůležitější. Instruktor snowboardingu musí především velmi dobře rozumět technice snowboardingu, musí znát didaktiku a dále metody výuky. To jsou všechno oblasti, které si osvojí na absolvovaném kurzu. Pokud tedy nepatříte k nejlepším jezdcům, ale snowboarding Vám jde, baví Vás a cítíte, že byste se mu chtěli věnovat jako trenér, pak se i Vy přihlaste do kurzu snowboardingu.

Co je cílem kurzu snowboardingu

Cílem je naučit účastníky** vyučovat snowboarding. Instruktor snowboardingu** musí být zdatný, mu být schopen ukázat konkrétní prvky výuky, musí ovládat a umět naučit své budoucí žáky oblouky, sesouvání atd., musí dokázat vše požadované předvést jak pomalu, tak i pří mírně rychlé a rychlejší jízdě. Instruktor snowboardingu nemusí umět rychle jezdit, to po něm nikdo nebude chtít. Jde především o to, aby uměl žákům vše důkladně vysvětlit, předvést, a aby jej žáci pochopili. Celý proces, během něhož se účastníci na snowboardu učí, je velmi rychlý. Pro ty, kteří jsou zvyklí na lyže, není postoj na snowboardu přirozený, ovšem samotná technika jízdy je jednoduchá. Stejně jako účastníci kurzu snowboardingu jsou rozděleni do družstev podle výkonnosti, tak i účastníci kurzu instruktora snowboardingu jsou rozdělení dle výkonnosti do jednotlivých oddílů.

Podmínky pro přijetí do kurzu na instruktora snowboardingu

Do kurzu instruktora snowboardingu se může přihlásit každý, kdo splňuje požadovaný věk. Požadovaný věk závisí na tom, jak staré žactvo plánuje budoucí instruktor na snowboardingu vyučovat. Kurz může absolvovat i ten, kdo je** mladší 18 let**. Pokud však bude mít instruktor vyučovat svěřence, kterým je v rozmezí od 15 do 17 let, pak by mu při výuce měl asistovat instruktor, který již dosáhl věku 18 let, a který na sebe převezme právní odpovědnost za žáky nebo za klienty. Jinak není přijetí do kurzu ničím omezeno.

Jak probíhá kurz instruktora snowboardingu

Kurz bývá rozdělen na část teoretickou a část praktickou. Tyto dvě části jsou vzájemně zkoordinovány tak, aby na sebe navazovaly a vzájemně se doplňovaly. Praktická výuka může být časována na dopoledne i odpoledně. Poté, co přestanou jezdit vleky, tedy po skončení otevírací doby vleků a lanovek, se většinou navazuje na část teoretickou, která spočívá v přednáškách. Teoretická část zahrnuje znalosti o snowboardové výstroji a výzbroji, o údržbě výzbroje, o metodice výuky, o organizačních a právních předpisem nebo o informace o bezpečnosti a první pomoci. Praktická část spočívá samozřejmě v praktické výuce snowboardingu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6809 (magazinrecenze.cz#58)


Přidat komentář