Únik tepla - prohlídky termokamerou

Opět se netěšíte na zimu, kdy se Vám nebude dařit vytopit dům či byt podle Vašich představ, kdy Vám bude teplo unikat z interiéru ven a náklady na vytápění se razantně zvýší? Vyřešte tento problém jednou provždy a nechejte dům prohlédnout termokamerou.

Měření termokamerou se díky cenové dostupnosti stalo velmi oblíbenou diagnostickou metodou v různých oblastech lidského působení. Měření termokamerou je přesně a zjištěné hodnoty přesně vypovídají o hodnotě naměřených dat. Měření termokamerou provádějí specializovaní a proškolení pracovníci, stejně jako vyhodnocení a konzultace. Nejčastěji se termovizní měření používá ve stavebnictví. Lidé se často na odborníky, kteří provádějí prohlídky úniku tepla, obracejí z důvodu vzrůstajících cen plynu, elektrického proudu a snaží se vhodně snížit energetickou náročnost objektu. Únik tepla je to stejné, jako když se řekne únik peněz. Pokud odhalíte místa, kterými uniká nejvíce tepla, budete překvapeni, jak výrazně snížíte náklady na provoz rodinného domu, bytu nebo administrativních budov, jejichž provoz stojí nemalé peníze. Někteří se k termokontrole rozhodnout proto, aby si ověřili, jak kvalitní práci odvedli řemeslníci při rekonstrukci bydlení, např. při zateplení, při výměně oken, dveří, apod. Termokamerou se totiž snadno odhalí konstrukční vady.

Výsledky termovizního měření

Výsledky z termokamery můžou být podpořeny ještě dalšími údaji, které vzešly a byly zjištěny dalšími měřícími a vyhodnocovacími přístroji. Tím dojde ke zvýšení průkaznosti a váhy termovizního měření. Pro termovizní měření se využívají velmi kvalitní, ba přímo špičkové termovizní kamery světově známých výrobků, které se vyznačují vysokými technickými parametry s vysokým rozlišením, teplotní citlivostí a vysokým rozsahem teplot. Všechny tyto vlastnosti, kterými disponují špičkové přístroje, jsou zásadní pro přesné výsledky.

Únik tepla - prohlídky termokamerou

Termokamera patří v poslední době k nejprogresivnějším metodám, díky kterým se velmi přesně měří teplotní pole. Trápí Vás úniky tepla z Vašeho domova, což se projevuje nejen nepříjemným klima v interiéru, ale také vysokými poplatky za spotřebované energie, je vhodné zjistit, kudy a v jakém množství teplo z domácnosti uniká. K tomu slouží prohlídky termokamerou. Prohlídka termokamerou je metoda, která slouží ke zjišťování teplotních polí na povrchu materiálů s pomocí infračerveného záření. Unikající energie je zaznamenávána termovizním systémem a následně je převedena na elektrické signály. Výsledek pak můžete vidět jako dvourozměrný obraz tepelného pole. Termokamera bývá velmi často využívána ve stavebnictví, v obytných domech, v průmyslu, v zemědělství, v lékařství, v elektrotechnice, atd.

Co všechno termokamera nabízí?

Provedenou prohlídkou termokamerou budou odhaleny zjevné i skryté úniky tepla u domů, bytů a staveb. Dojde ke změření povrchové teploty těles na celém měřeném povrchu při optimalizaci technologického postupu, konstrukce, dále díky termokameře bude provedena diagnostika elektrozařízení pod napětím, atd. Odhalením všech únikových míst se vyřeší mnoho problémů, které souvisejí jak s financemi, tak i např. s Vaším zdravotním stavem. Ač se to nemusí zdát, úniky tepla můžou mít vliv na záněty kloubů, na prokrvování končetin, apod.

Jaké jsou výhody prohlídky termokamerou?

Profesionální firmy provádějící prohlídky termokamerou za účelem zjištění úniku tepla velmi spolehlivě zjistí, kudy teplo uniká a v jakém množství. Navrhnou Vám efektivní opatření, jak se úniku tepla co nejlépe zbavit. Provedenou prohlídkou termokamerou velmi výrazně snížíte své náklady na spotřebu elektřiny, plynu nebo dalších energií, které využíváte ve své domácnosti, dále zvýšíte spolehlivost elektrických zařízení a přístrojů, které používáte pro chod domácnosti, zajistíte efektivní využití energií, a můžete tak předejít mnoha poruchám a škodám na zařízení, která jsou součástí měřeného objektu.

Jak termokamera funguje?

Teplo uniká až ze 70% všech bytů. Můžete mít kvalitní okna, zateplenou fasádu, ale přesto se najde místo, kudy teplo uniká z interiéru ven. Přitom by kolikrát stačilo tak málo – odhalit únikové místo a toto zaizolovat. Častokrát se může jednat o nízkonákladovou položku, která nestojí ani za řeč. Ovšem když nevíte, kterými místy teplo uniká, můžete platit až desetitisíce ročně navíc za spotřebované energie. Úniky tepla z bytových a rodinných domů spolehlivě odhalí termokamera, která pracuje na principu bezkontaktního měření povrchu materiálu. Termokamera zjistí všechna místa, kterými teplo uniká a která v domácnostech vznikají jak tepelnými mosty, tak i z důvodu nesprávného provedení spár a styků. Někdy může teplo unikat špatně usazenými okny, neprofesionálně zateplenou půdou, apod.

Kdy se měření úniku tepla provádí?

Vše záleží samozřejmě na zákazníkovi, kdy má čas a kdy se mu hodí měření nejvíce. Nejlepší je provádět měření v ranních hodinách nebo ve večerních. Prohlídka trvá cca hodinu až dvě. Klasický rodinný dům je prohlédnut asi za jednu hodinu.

Co všechno je možné termokamerou měřit?

Profesionální firmy na zjišťování úniku tepla měří převážně rodinné domy, bytové domy, panelové domy, byty v panelových domech, objekty před rekonstrukcí, před jejich zateplením, před kolaudací, následně si lidé přejí změřit únik tepla po provedené rekonstrukci domu nebo jeho zateplení, aby kontrolovali kvalitu provedených prací, také se měří chladící a otopné soustavy, čerpadla, cisterny, solární panely, solární elektrárny, elektrorozvaděče, a různé veřejné budovy, firemní objekty, továrny, zdravotnická zařízení, školy, školky a jiné objekty. Měřením s pomocí termokamery se dá velmi rychle a bezkontaktně provést průzkum, jak jsou teploty rozloženy na povrchu stavebních konstrukcí. Odborníci přesně určí místa, kde dochází ke zvýšeným tepelným ztrátám. Dokážou zjistit skryté vady, zjistí místa, kde hrozí zvýšené riziko výskytu plísní, kontrolují kvalitu a funkčnost podlahového vytápění, nepřístupných teplovodů, apod. V průmyslovém odvětví se měření úniku tepla využívá převážně ve slévárenství, při optimalizaci konstrukce, při požární prevenci.

Termokontrola ve stavebnictví

Termokamera, která se používá ve stavebnictví, umožní rychlý průzkum toho, jak je ve stavebních konstrukcích teplota rozložena. Používá se pro určení míst v obvodovém plášti, kudy uniká teplo a kde tedy dochází k tepelným ztrátám. Termokamera umožňuje přesné stanovení tepelně technických vlastností a používá se při zjišťování skrytých vad objektů. S velkou přesností jsou odborníci schopni díky termokontrole najít poruchy, které souvisí s únikem tepla, tyto správně a profesionálně vyhodnotit a navrhnout optimální řešení. Poté, co budou vady odstraněny, můžou vám realizaci zkontrolovat. Termokontrolu ve stavebnictví je možné provádět v závislosti na klimatických podmínkách. Nejčastěji se únik tepla měří v období od listopadu do března.

Běžné využití termokontoly ve stavebnictví

Prohlídkou s použitím termokamery se zjistí tepelně – izolační vlastnosti pláště staveb, zkontrolují se tepelně izolační vlastnosti zařízení pro výrobu a rozvod tepla, termokamera také vyhledává riziková místa v oblasti** požární bezpečnosti,** kontroluje provozní stav elektrických rozvaděčů, optimalizuje projekt z hlediska tepelné pohody.

Nevyhazujte peníze z okna jen proto, že nevíte, jak zabránit úniku tepla. Jestliže jste již vložili finance do nových oken, do zateplení, do výměny dveří a stále se Vám nezdají účtenky za energie optimální, pozvěte si domů odborníky s termokamerou, kteří Vám odpoví na všechny Vaše otázky v souvislosti s únikem tepla.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6785 (magazinrecenze.cz#49)


Diskuze a zkušenosti

Procházka | 15.04.2014 17:22
Re: Únik tepla - prohlídky termokamerou Jaká muže být max.venkovní teplota ? když v domě bude 20 C


Přidat komentář