Recenze na odpadového hospodáře

V dnešní době je velice složité vyznat se v široké nabídce služeb, a to stejné platí pro oblast odpadového hospodářství.

Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech je každý původce odpadů povinen průběžně evidovat produkci a způsoby o odpadech s jimiž nakládá ve své provozované činnost a zajistit si tak svého odpadového hospodáře.

Prozkoumali jsme trh a nabídku firem v oboru odpadového hospodáře, a aby jsme předešli zbytečným finančním ztrátám, doporučíme Vám ověřenou společnost poskytující služby v oblasti odpadového hospodáře na profesionální úrovni.

Energom Projekty a.s

Tato jediná působící akciová společnost je Centrem bezpečnosti práce a požární ochrany v rámci celé České republiky, která má v této oblasti podánu ochranou známku. Poskytují komplexní služby v oblasti BOZP a PO, a rovněž i v oblasti odpadového hospodářství.

Odpadový hospodář s Energom Projekty a.s

Odborně proškolení specialisté v oboru odpadového hospodářství této společnosti Vám zajisti:

  • Roční hlášení o produkci odpadů.
  • Vedení evidence odpadů.
  • Pravidelný svoz odpadů.
  • Zapůjčení sběrných nádob a kontejnérů.
  • Výkup druhotných surovin.
  • Pravidelnou likvidaci odpadů.

Jednáme se státními kontrolními orgány a rádi Vás zastoupíme...společnost Energom Projekty a.s.

Chcete-li se informovat ve složité oblasti odpadového hospodářství, kontaktujte se na emailové adrese info@energom.cz nebo telefonním čísle 777 929 770, kde jsou Vám k dispozici každý den od 7:00 do 22:00 hod speciálně proškolené asistentky společnosti Energom Projekty a.s.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32109


Přidat komentář