Profesní a osobní koučink

Profesní trénink od osobního kouče může znamenat velký bod ve vašem životě, který povede k obecnému úspěchu. Jenže je nutné pro to něco udělat a to nejen věřit v sebe samého, ale také se setkat s osobním trenérem.

Znáte ten pocit, kdy máte mluvit na veřejnosti, projev máte nacvičený, ale nějak se pořád necítíte? A jakmile má ta chvíle přijít, tak se zadrháváte, cítíte sucho v ústech, špatně se vám artikuluje a nakonec vypadáte jako totálně neschopní nejen řečníci, ale i lidé, osobnosti? Nemějte obavy, stejně jako vy mající tento problém, je i mnoho jiných, kteří se s podobným problém potýkají, nebo dříve potýkali, ale dnes už je vše jinak. Osobní kouč je podobných trampot zbavil, tak to zkuste také.

Jak to zvládnout?

Zdá se to jako neuvěřitelná pohádka, ale pravdou je, že opravdu se dá vše změnit k lepšímu, je však nutné opravdu chtít a s tím něco dělat. Je celkem normální, že máte pochyby a snažíte se sami s sebou něco dělat, pokud to však nemá výsledek, je snažení naprosto zbytečnou záležitostí. Ne vždy totiž vše můžete vyřešit sami, někdy je prostě nutné podívat se na problém z jiného pohledu, jiného úhlu, abyste viděli své chyby zřetelně a jasně. A tím pohledem může být právě pohled někoho jiného, kdo umí pracovat na zlepšení tak, aby vedlo vše k vytouženému cíli. Tím dotyčným je osobní kouč, trenér.

Osobní koučink jako pohled od vlastního zrcadla

Můžete si mnohokrát říkat, co jste v dané chvíli udělali, nebo neudělali dobře, špatně a tak dále. Dokud prostě nebudete dělat věci dobře, nebudete dotahovat do úspěšných konců, nebude to nikdy dobré. Musíte vědět, jak se v dané chvíli zachovat, postavit k problému a to může být cestou osobního koučinku. V této chvíli, kdy se obrátíte na odborníka, jenž se podporováním osob, lidí zabývá, což není nikdo jiný, než osobní trenér, kouč. Ten vám nastaví vlastní zrcadlo a najednou uvidíte věci, které se vám zdály dříve malicherné, nebo neviditelné a díky tomu snáze pochopíte problém a dále se posunete v celém tom smýšlení. To je neuvěřitelný pokrok, který vede ke zlepšení.

Koučink přesvědčivého projevu

Pokud se vrátíme na začátek, asi se také v situaci vidíte. Rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem je v tom, že lidé, kteří se dostávají na výsluní, tak na sobě pracují. Není na tom nic tak zvláštního, ale věnují sobě a svým schopnostem dostatečné úsilí, které by samozřejmě mělo být smysluplné. Pokud musíte mluvit na veřejnosti, ale stále to neumíte, nevíte, jak na to a projevu se zkrátka nevyhnete, osobní trenér vám rád ukáže cestu, jak zapracovat, aby to skutečně smysl dávalo.

Kariérní koučink

Kariéní koučink se většinou zabývá rozvojem úspěchu v pracovním životě a kariérní dráhy, ale také podporou nových efektivních návyků, rozvojem osobnosti, dovedností a také vašeho talentu. Koučovaní v oblasti kariéry je nejdůležitějším prvkem, který pomáhá urychlit vaši cestu za spokojeností a úspěchem, kterou jste si sami vybrali.

Týmový koučink

Za podpory kouče stanovuje tým společně cíle a témata, na kterých chce hledat optimální cesty a pracovat k dosažení určených cílů. Zde kouč není za profesionála na danou problematiku, ale vystupuje zde jako profesionál na proces hledání řešení. Kouč se snaží aktivně do práce zapojovat všechny účastníky, kdy pomocí koučovacích postupu a otázek zvyšuje uvědomění všech lidí v týmu o řešeném problému a jejich situaci a snaží se najít to nejvhodnější řešení. Po skončení práce kouče dochází k odstranění bariér, uvolnění potencionálu týmu a zvýšení synergie týmu a efektivnosti. Tým poté chytí tzv. nový vítr do plachet a větší chuť pracovat. V konečném výsledku setří čas účastníků a zdroje organizace. Koučování bývá půldenní až denní setkání v intervalech od týdne až po měsíční frekvenci, samozřejmě dle potřeby týmu.

Životní koučink

Nejčastějším důvodem, proč lidé hledají životního kouče je pocit "uvíznutí". Cítí se uvízlí v životě, v práci nebo v neuspokojivých vztazích.

Už jste určitě slyšeli o tom, že se objevila někde v poušti ztroskotaná loď pod nánosy písku. Jak tam mohla uvíznout, jak se tam dostala? V lokalitě, kde loď uvízla, bylo v minulosti krásné moře s neskutečným mořským životem. Loď ztroskotala příčinou bouře, která ji poslala ke dnu.

V životě zažíváme také situace, které nás rozbouří a máme pocit, že jdeme ke dnu. Kouč má za úkol pomocí koučovacích nástroju, postupů, technik a rozhovorů dovést klienta k tomu, aby byl opět nad hladinou a opět zažíval spokojený a radostný život.

Kouč může být ale také velmi dobrým rádcem a pomocníkem, i když člověk neprožívá žádné špatné životní situace. Hodně lidí z různých skupin, sociálních vrstev a věkových skupin má jednu společnou touhu, touhu dosáhnout něčeho jak v profesním, tak v osobním životě. Profesionální kouč podporuje klienta při udržování motivace a při dosahování a hledání cílů. Profesionální kouč také pomáhá naše touhy přetvářet na skutečnost.Profesní a osobní koučink

Vztahový koučink

Vztahový koučink je obor, který pomáhá najít lidem naplnění ve svých osobních vztazích. Profesionální kouč pomáhá klientovi nastavit cíle, které by se měly ve vztahu změnit. V průběhu koučovacího rozhovoru si klient uvědomí vztahové souvislosti a možnosti, které má při řešení dané situace. Ve vztahovém koučinku je možné pracovat s oběmi aktéry najednou, nebo s každým zvlášť, v případě, že druhý strana nechce o žádných problémech ve vtahu slyšet nebo nemá o koučink zájem.

Když budete sedět, nikdy se nepohnete z místa

Základem velkého úspěchu je cesta kupředu. Mnoho lidí má své touhy i dostatek odhodlání, ale mnohdy jdou špatným směrem, takže během cesty značné úsilí ztratí a najednou se dostanou do fáze, kdy o sobě začnou pochybovat. Jen sedí a přemýšlí o tom, proč se to tak stalo a co by se stalo „kdyby“ a tak pořád dokola. To je naprosto normální a běžné, že se tak děje a zkrátka a dobře bohužel se tak situace má. V takových případech je nutné si uvědomit, že jakmile budete sedět na místě, nikdy se nepohnete směrem kupředu, to je nutné si zapamatovat a vědět, že to tak bude. V tomto ohledu je skutečně dobré vyhledat pomoc v podobě osobního kouče, jež směrodatně ukáže na cíl a spolu s vámi vám bude na cestě za úspěchem dělat navigátora.

Úspěch může být zcela malý, ale mít cenu zlata

Přitom se úspěchem nemyslí bůhví jaké velké akce a slávy, které se dostanou na titulky denních tisků v mnoha zemích Evropy. Může jít o naprostou titěrnost, kterou mnoho lidí nepostřehne, ale pro vás osobně bude mít nadpozemský význam. Už jeden obyčejný krok kupředu je velkou věcí, a pakliže se vám zdaří, nejlépe vás v dalším kroku podpoří opět váš osobní kouč. Ten zajistí pocit z dobré práce a požene vás dále. Najednou vám přijde, že je vše jednoduché a tak jasně zřejmé. Už si ani nevzpomínáte, proč jste se dříve chovali jinak a litujete času, který jste strávili klábosením nad tím, co by bylo, kdyby bylo a tak dále.

Profesní a osobní koučink

Co získáte osobním koučinkem?

Pořád je pro vás možnost, zajít za osobním koučem na hodiny osobního koučinku nepřípustné a podivné? Pak se jistě stále neorientujete v možnostech, co všechno vám tato práce nabízí. Nejenže naleznete ve svém životě novou osobní rovnováhu, ale také lepší pohled na věc. Bude se vám osobně lépe žít, najednou si začnete vážit sami sebe, svých úspěchů a budete chtít pokořit sami sebe. Copak chcete celý život jen tak přežívat, potýkat se s nezdarem a čekat na zlepšení, které ani také nemusí přijít? Osobním koučinkem začnete více žít a nebudete čekat na zázraky a to, že se už něco samo stane. Chytnete první možnost za pačesy a nepustíte se. Jestliže tomu nevěříte, není nic jednoduššího, než se vydat k osobnímu trenérovi a sním se o podobných problémech pobavit.

Chuť do života je silný motor

Možná jste se v životě hodně zklamali a zažili utrpení, neštěstí, za které jste ani nemohli. Jenže je to důvod se na celý svět dívat černým pohledem, ihned vše zavrhovat a odsuzovat? Co když právě tato chvíle je možností, jak získat to, co opravdu chcete a začít žít jinak, lépe. Nejste určitě sami, komu se dějí nepříjemnosti, ale rozhodně skeptickým pohledem na vše nic nevyřešíte. Nepříjemnosti musíte brát jako jisté zkoušky a držet se rčení – co tě nezabije, to tě posílí. Osobní trenér bude pro vás mít cenu zlata, najednou vám jakoby neotřelou a nenápadnou situací vtiskne do duše chuť do života. Pomůže vám chápat dané věci jistým způsobem a radovat se ze života i přes nepřízeň osudu.

Buďte profesionál

Ve svém zaměstnání tráví většina z nás třetinu svého života a tak bychom měli myslet na to, že práce by vám také měla dávat více, než jen peníze nutné k přežití. Měli byste cítit radost z práce a také na svém postu jistoty, které máte díky svým zkušenostem. Lidé, kteří se většinou bojí o své místo, jej také obvykle ztratí a to jen proto, že nepůsobí silně, vědomě, sebevědomě a jisti si svých silných stránek. To je důvodem, proč jste možná přišli o místo, i když vaše kvalifikace je mnohem lepší, než mají jiní. Udělejte s tím něco jednou pro vždy a mějte svého osobního kouče.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6802 (magazinrecenze.cz#197)


Přidat komentář