Poradenství v oblasti systémů řízení – Zlín a okolí

Ochrana životního prostředí v posledních letech zaznamenala převratné obraty a dnes se této tématice věnují snad veškeré oblasti života. Bylo vydáno několik norem a nařízení systémů řízení a je nutné jich dodržovat v postupech práce.

Jednadvacáté století je současně dobou, která se vyznačuje obecnou šetrností k životnímu prostředí. Proto vznikají programy, jak houby po dešti, které mají snahu zachovat zelenou přírodu a také tak naši planetu. A stejné je to v oblastech systémů řízení kvality, kde vznikají další a další předpisy, jež musí být dodrženy, aby daná firma mohla běžně fungovat. Obecně jde o to, zachovat zdravou planetu, ale i životy jedinců, které na ni žijí. Ve všech oblastech se jedná o preventivní opatření, které je nutné dodržet, aby vše probíhalo v pořádku a nebyla narušena stabilita obecného ovzduší.

Norma ČSN EN ISO 9001:2009

Série těchto čísel a písmen za sebou skrývá systémy managementu kvality, kdy společnost potřebuje dokázat vlastní schopnost trvale poskytovat produkt, který nejen splňuje dané požadavky předpisů a norem, ale současně i splňovat požadavky zákazníka. Norma ČSN EN ISO 9001:2009 má v úmyslu dodržovat a zvyšovat spokojenost zákazníků, na základě efektivní aplikací systémů, spolu s procesy a jejích dalších postupů ke zlepšování.

Norma ČSN EN ISO 14 001:2005

Systémy environmentálního managementu s požadavky a návodem pro použití se skupují pod normou s označením ČSN EN ISO 14 001:2005 a specifikují se na systém environmentálního managementu, jež umožňuje společnostem, organizacím používat pro interní potřeby, konkrétně aplikaci či certifikaci a také pro smluvní účely se zákazníky a taktéž dodavateli. Certifikace se využívá k nezávislému posouzení schopností dané společnosti, jež má být certifikována, zda je schopná udržovat postupy k identifikaci environmentálních aspektů pro své služby, činnosti i poskytnuté výrobky. Norma ČSN EN ISO 14 001:2005 také označuje, zda je organizace schopná mít vliv na poskytované služby, výrobky či činnosti, které mohou řídit a ovlivňovat plnění právních a jiných požadavků, dalších vlastních požadavků, jež jsou stanovené pro efektivní fungování všech možných procesů a dalších zlepšování a zefektivňování systému environmentálního managementu.

Poradenství systémů řízení kvality

Protože norem, vyhlášek a dalších standardů, které je nutné dodržovat, je celá řada a nesmí být opomenuty nové, aktualizované a modernizované dodatky, jež jsou kolikrát rozhodující, je vhodné si na tuto činnost objednat speciální firmu. Externí dodavatelská firma, která se specializuje na poradenství systémů řízení kvalit, má tuto oblast, jak se říká v merku a je schopna podat přesné a potřebné údaje k procesu i analýze a optimalizace podnikových procesů dle platných norem. Což zahrnuje v prvé řadě popis a specifikace podnikových procesů, dále pak provedení procesní analýzy a nemohou chybět ani návrhy na optimalizaci procesů. Systémy řízení kvality zahrnují poradenství při zavádění systémů managementu kvality, podle platných norem a dále podle platné normy environmentu, a to jak jednotlivě, tak integrovaně včetně jejich auditování. Systémům řízení podléhá široká oblast působnosti systémů kvality, také systémů řízení kvality a v neposlední řadě to jsou systémy řízení environmentu.

Poradenství v oblasti ekologie

Ekologie je zvláštní oblast, které se věnuje v posledních letech veliká pozornost. Pakliže bychom si počínali, jako dřívější generace a v současné době plné podniků, fabrik a dalších společností, které se soustředí na výrobu konkrétních výrobků, je nutné, skutečně se zaměřit na jejich správné fungování a především, zda splňují požadavky solventní s ochranou přírody a životního prostředí. Komplexními službami se pak zabývá přímo oblast nazvaná ekologie a ta zkoumá vliv právě průmyslu na poškozování zdravého životního prostředí. Neustálým vývojem jsou také neustále vyvíjeny nové technologie, a tudíž jsou souběžně s nimi i vydávána nová nařízení, která je nutné splňovat a zamezit tak vlivu ničení tak zvané zelené planety. Protože se tato nařízení kupí jak neurvalá, je ideální najmout si pro vlastní podnik externí firmu, která se na tuto oblast zaměřuje a podá tak nejnovější informace a postará se o všechny dodržené platné předpisy.

Poradenství v oblasti bezpečnosti práce

Aby nedošlo k poranění, nebo poškození majetku, je nutné dodržovat správné a předepsané postupy v oblasti bezpečnosti práce. Což mnoho zaměstnavatelů dost podceňuje a zaměřuje se pouze na formální dodržení tohoto skriptu tak, že dá k podpisu každému zaměstnanci text, ve kterém se o komplexní bezpečnosti práce píše a zaměstnanec svým podpisem stvrzuje, že byl s nařízením a veškerými úkony dostatečně seznámen, že jim rozumí a bude je dodržovat. Jde pouze o formalitu, která však může zapříčinit jak zničení majetku, tak poranění samotných zaměstnanců, či dokonce jejich smrt. Obecně k tomu tak také dochází, pakliže daná pravidla nebyla dodržena. Firmy, specializující se na bezpečnost práce, poskytnou obecné poradenství a vypracují všechny možné dokumenty v souladu s právní a novelizovanou legislativou.

Požární ochrana

Další významnou oblastí, která mimo bezpečnost práce bývá dost zanedbávána a také s ní tak nějak souvisí, je požární ochrana. Poradenské firmy, jež se specializují na bezpečnost práce, poskytují i komplexní zajištění právě v sekci požární ochrany. Tudíž zpracují veškeré potřebné dokumenty, opět v souladu s platnou legislativou a také provedou prohlídku pracoviště, celého areálu a poskytnou návrh řešení, případně provedou úpravu a dodají všechny potřebné ukazatele či směrnice, jež musí být v určitých místech uvedeny. Dále poskytují velice významné a potřebné školení požární ochrany, které lze provést jak klasickou formou, anebo pak on-line školením.

Zajištění servisu a údržby vyhrazených technických zřízení

Každý stroj musí mít platnou technickou způsobilost k provozu. Vzhledem ke značným nárokům a novelizacím vyhlášek, není zrovna jednoduché všechny potřebné normy a vyhlášky sledovat. Pakliže nezaměstnáváte přímo člověka, který by toto všechno ohlídal a měl ty správné zdroje informací, je namístě objednat si na tuto službu externí firmu. Obecně Vás bude stát méně, než samotný pracovník a provede službu s naprostou precizností. Jedině firma, která se zabývá touto činností má k dispozici vždy ty nejnovější vyhlášky i stanovy, podle kterých je nutné postupovat.

Nová zelená úsporám

Program Zelená úsporám ovládl před pár lety veřejná média, ale dnes se jakoby na něj pozapomnělo, což je škoda, protože až do 31. 10. 2014 mohou majitelé rodinných domů žádat o dotace pro rekonstrukce a další stavební činnosti, jež povedou k šetření energií a zachování stanoveného komfortu. Program pro rodinné domy je spuštěn a bude trvat do výše uvedeného data, nebo do vyčerpání dotací, proto pokud majitelé rodinných domů uvažují o rekonstrukci, zateplení a pořízení nových, úsporných zdrojů energie, je nutné s žádostí o dotace neotálet a co nejdříve vše vyřídit. Program Nová zelená úsporám pro bytové domy a veřejné stavby jsou zatím v přípravě, ale jejich spuštění se zamýšlí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6798 (magazinrecenze.cz#166)


Přidat komentář