Opravy domácích spotřebičů

Víte, jak je to s opravami domácích spotřebičů? Kdy se vyplatí poškozený spotřebič opravovat, a kdy je lépe zakoupit spotřebič nový? A jaké možnosti a druhy oprav dnešní opravny domácích spotřebičů nabízejí?

 

Současné domácnosti jsou nejčastěji vybaveny směsicí domácích spotřebičů, která zahrnuje starší spotřebiče, novější i ty úplně nejnovější se supermoderními funkcemi a samozřejmě vysoce úspornou spotřebou. Životnost domácích spotřebičů se velmi liší. Často se liší jeden typ domácího spotřebiče podle výrobce a také řady výrobků. Řady se dělí na spotřebiče se základní výbavou a průměrnou spotřebou energií, střední řadu a řadu nejvyšší, která je také nejúspornější. Dalo by se říci, že právě nejvyšší řady domácích spotřebičů jsou také nejméně poruchové. Ovšem i zde se čas od času objeví porucha, kterou laik nedokáže opravit. Ostatně většina moderních domácích spotřebičů potřebuje opravu od odborníka. Odbornou opravu a také údržbu potřebují i spotřebiče staršího data. Ne každý se chce s oblíbeným spotřebičem, který má poruchu hned rozloučit. Navíc nemusí jít o poruchu závažnou, ale třeba o maličkost, kterou opravář během chvilky opraví.

Než oslovíte odbornou opravnu

Pokud se Vám domácí spotřebič porouchá, tak hned nemusíte volat odborníky. Ještě než začnete hledat správnou opravnu, můžete se pokusit odstranit závadu sami. Vyplatí se nejprve zkontrolovat pojistky, přívodní kabel, zásuvku a vidlici. Tyto elektrické části domácích spotřebičů mohou mít jen lehkou závadu, kterou šikovný kutil dokáže odstranit sám. A vypnutý jistič umí opět sepnout téměř každý. Opakuje-li se však závada, pak již není něco v pořádku a je kontrola a oprava odborníkem nezbytná.

Kdy opravovat domácí spotřebič?

Kvalitní domácí spotřebiče vydrží bez poruchy po mnoho let. Jejich životnost mohou prodloužit opravny domácích spotřebičů, které kromě oprav záručních i pozáručních nabízejí také další služby, jako je údržba, pravidelné kontroly nebo revize. Pokud se tedy domácí spotřebič porouchá, tak je třeba zvážit jeho stáří, vzhled, opotřebení a v neposlední řadě také energetickou spotřebu. Rozhodnete-li se po této úvaze opravovat, pak je vhodné dohodnout se s opravnou na ceně opravy, kterou opravna nepřesáhne. Je možné zvážit i možnost testování výrobku, kdy Vám opravář řekne nejen cenu opravy, ale i to, zda je uvedená oprava ještě výhodná, nebo by bylo výhodnější zakoupit nový domácí spotřebič. Téměř vždy se pak vyplatí opravovat domácí spotřebiče v záruce. Výhodou je, že záruční opravy neplatíte.

Jaké služby nabízí opravny domácích spotřebičů?

Opravny domácích spotřebičů mohou nabízet opravy pro více druhů a značek domácích spotřebičů, nebo může jít o takzvané autorizované servisy, které se zabývají jen jednou značkou, nebo více značkami, které však mají společného dodavatele. Pak tu jsou opravny pro více značek domácích spotřebičů, které spolu nijak nesouvisí. Omezení v tomto případě je typem spotřebiče. Podle typu spotřebiče se také volí místo opravy. Velké spotřebiče je možné u lehčích oprav opravit na místě, malé domácí spotřebiče a problematičtější opravy se provádějí v dílně opravny. Nabízené opravy pak mohou být prováděny jako záruční nebo pozáruční. Kromě oprav pak je možné objednat odbornou instalaci, pravidelnou kontrolu, seřízení a údržbu domácích spotřebičů a pak také jejich revize.

Odborná instalace domácích spotřebičů

Pokud si zakoupíte nový domácí spotřebič, pak je nutná jeho odborná instalace. To proto, že neodborná instalace znamená, že zákazník přichází o záruku. Odbornou instalaci si můžete objednat v opravně domácích spotřebičů. Velkou výhodou je, že opravny většinou provedou nejen instalaci a kontrolu zapojení a funkčnosti, ale také demontují starý přístroj a pokud si to budete přát, provedou jeho ekologickou likvidaci. Odbornou montáž pak stvrdí v záručním listě. Vyžaduje-li typ domácího přístroje i pravidelnou revizi, pak provedou také revizní kontrolu a vystaví revizní zprávu o zapojení.

Záruční opravy domácích spotřebičů

Záruční opravy domácích spotřebičů bývají většinou bezplatné. Tedy, pokud dodržíte záruční podmínky. Jako základní podmínka je vyžadováno předložení pořizovacího dokladu, tedy dokladu o koupi, nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu, který musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení toho, kdo spotřebič prodal. Vše samozřejmě musí být originální. Kopie nejsou uznány. Samotná záruční oprava se pak vztahuje na závady vzniklé v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Bezplatné záruční opravy provádí pouze autorizované servisy a opravny. Výjimku u záručních oprav mohou tvořit závady u spotřebičů, které jsou vybaveny systémem Aqua-Stop. Tento patentovaný systém mají některé pračky a myčky, a někteří výrobci na něho poskytují záruku po celou dobu životnosti přístroje.

Pozáruční opravy domácích spotřebičů

Jde o všechny opravy závad vzniklých po uplynutí záruční doby. Zde je možné vyhledat i jiné než autorizované opravny. Často jde o opravny s širokými službami, které nabízí i nadstandardní služby. K těm může patřit** servis nostop**, kdy je možné nahlásit poruchu na telefonní číslo a podle její závažnosti se Vám ozve technik. Jde zejména o závady, kdy například uniká voda. K nadstandardním službám opraven domácích spotřebičů patří i možnost sjednání schůzky technika v odpoledních hodinách, nebo i o víkendu. Opravy velkých nebo složitých domácích spotřebičů se snaží opraváři provést na místě. Pokud je oprava náročná a nelze ji provést na místě, pak je spotřebič převezen do dílny a poté opraven. Malé domácí spotřebiče musí zákazník přivést rovnou do dílny opraven.

Zapůjčení náhradního spotřebiče

Stále více opraven domácích spotřebičů nabízí službu zapůjčení náhradního spotřebiče. Jde zejména o případy, kdy oprava vzhledem k dodání náhradních dílů bude trvat déle a zákazníkovi by tak vznikl problém.

Co když je oprava nerentabilní?

Jako nerentabilní se může ukázat nejen oprava starého již vysloužilého spotřebiče. Může jít i o relativně krátce používaný spotřebič, který se však na základě intenzivního používání poškodil a cena za náhradní díly a jeho opravu by byla nepřiměřená. V těchto případech Vám opravna doporučí spotřebič nový, a často Vám ho může také rovnou zajistit, nainstalovat a starý spotřebič na Vaše přání ekologicky zlikvidovat.

Jak vybrat nový domácí spotřebič?

Kvalitní opravny doporučují domácí spotřebiče na míru potřeb zákazníka. Ty se mohou značně lišit. Je tedy vhodné probrat potřeby i četnost používání domácího spotřebiče a podle toho vybrat nový. Zde se doporučuje jedno pravidlo. U výběru nových domácích spotřebičů buďte nároční. V budoucnu se Vám to velmi vyplatí. Moderní spotřebiče jsou označeny novými energetickými štítky, které jasně ukazují energetickou spotřebu, funkce i účinnost funkcí domácího spotřebiče. Nejkvalitnější domácí spotřebiče jsou označeny třídami A, A+, A++ a A+++, nebo A – 10%, A – 20% a A – 30%. Tato označení umožňují vybrat nejen kvalitní a funkční domácí spotřebič, ale i úsporný. Přesto, pokud budete trvat na nejkvalitnějším a nejúspornějším domácím spotřebiči, který však používáte jen velmi málo, tak neušetříte. Proto je vhodné probrat Vaše potřeby s odborníky, kteří dokáží vybrat domácí spotřebič na míru, a v krátké době ho také dodat a nainstalovat.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6794 (magazinrecenze.cz#158)


Přidat komentář