Komplexní služby BOZP a PO

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci i požární ochrana se jako prevence často podceňují. Přitom jde nejen o majetek, ale především zdraví a životy samotných lidských jedinců. Nelze být k této oblasti laxní.

Jednou z nejdůležitějších sekcí v oblasti práce je BOZP a PO, tedy bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana. Což znamená dodržování jistých pravidel a zásad, jak nám praví legislativa, abychom předcházeli vzniku a rozvoji ať už zranění, tak zamezili zničení majetku.

Školení BOZP a PO

Ze zákona vyplývá, že každý zaměstnavatel je povinen nejen vypracovat potřebnou dokumentaci a zajistit celý svůj objekt proti vzniku a rozvoji případných požárů, nebo dalších neštěstí, ale také obstarat pro každého nového zaměstnance znalé školení, kterým musí při oficiálním nástupu do zaměstnání projít. A nejen to. Jsou povolání, která školením o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci musí procházet pravidelně.

Jaká je praxe?

Mnoho lidí se nad touto informací podiví, že oni, ač do zaměstnání nastupovali nedávno, žádným školení neprošli. To ale není možné. Jen si neuvědomili, že školením právě prochází. Bohužel praxe se má tak, že se zdlouhavým vysvětlováním celkem běžných a jasných instrukcí, se nikdo nějak moc nezdržuje. Obzvlášť v tom případě, kdy se jedná o zaměstnance na administrativní pozici. Při nástupu do zaměstnání tak dostanete k podpisu papír s textem, kde mimo jiné stvrzujete, že jsou Vám veškeré pokyny a informace ze školení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně známy a že podle těchto zásad budete pracovat. A tak nějak podobně. Z administrativního hlediska je vše v pořádku, ale popravdě školením v takovém rozsahu, jaké by mělo být, jste zkrátka neprošli.

Podcenění situace?

Proč se to tak děje? Proč zaměstnavatelé tak hazardují se životy svých zaměstnanců i vlastním majetkem? Až tak ohromující to není. Pokud někdo přijímá zaměstnance, pak počítá s tím, že jde o osoby s alespoň normálním uvažováním a nebudou elektrické dráty odkrývat a nechávat nastrčené tak, aby se ostatní o ně mohly smrtelně zranit. Stejně tak, že nebude nalévat vodu do zásuvek elektrického proudu. Navíc stát jim nařizuje, aby sice školení provedli, ale nejdůležitější je, že zaměstnanec dokument podepíše. V něm se vše důležité píše a sám zaměstnanec potvrdí, že si vše výše uvedené přečetl a rozumí tomu, stejně tak, že se podle daných pravidel bude chovat.

Státní kontrola

Z právního hlediska je tedy všechno v pořádku a případná kontrola ze státních úřadů neshledá v tomto ohledu nic protiústavního, takže vše je hodnoceno kladně. Státní zaměstnanec – kontrolor nebude zkoušet náhodně vybrané zaměstnance ze všech zmíněných pravidel a zásad. Zajímá je pouze doložení potřebných dokumentů.

Zdraví je základ

Praxe je tedy taková, že je nezbytné mít v pořádku všechny potřebné dokumenty a písemnosti, jedině tak se dokáže, že je tedy všechno, co se týče bezpečnosti a ochraně zdraví při práci i požární ochraně v pořádku. Jenže proč je to tak podceňováno, když jde o to nejcennější, tedy nejen majetek, ale především a hlavně o zdraví samotných lidí.

Neumí školit

Dalším časným důvodem, proč samotní zaměstnavatelé tuto situaci jaksi podceňují je to, že osoby, které mají toto imaginární školení na starosti, tak sami problematice nerozumí. Dané školení by tedy mělo i menší váhu, než pouze přečtení potřebných dokumentů. Navíc je to pro ně obvykle ztráta času, který jim nikdo neproplatí, takže vše nechávají pouze na dodržení legislativy a oficiálnímu školení se vyhnout.

Externí firma

Každý je v něčem odborník. Takže pokud nejste zrovna znalý problematiky bezpečnosti a ochraně zdraví při práci i požární ochraně, pak není snad nic jednoduššího, než si na tuto činnost objednat profesionální firmu. Není to žádná ostuda. Každý umí něco jiného, a pakliže chci být úspěšný ve svém oboru, je nutné se mu věnovat naplno a záležitosti jiných oborů nechat na odbornících právě z tohoto odvětví. Dělá to tak řada lidí a jedině tak bude všechno zcela v pořádku a v noci můžete klidně spát.

Firmy na školení BOZP a PO

První námitkou, která všechny zaměstnavatele napadne při informaci, že si na školení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně mají najmout profesionální firmu je, že přece při každém podpisu smlouvy nebudou vyhledávat a volat odborníka z dané firmy. V takovém případě se jim to prý nevyplatí. Což je samozřejmě pravda. Jenže dnes jsou i jiné možnosti, než školit jednu osobu v přímém kontaktu.

Pravidelní školení BOZP a PO

Navíc některá povolání vyžadují pravidelné přeškolení v oboru. To znamená, že v takovém případě je vhodné objednat na konkrétní termín dané školení a profesionála vyzvat k provedení školení. Obvykle se jedná o pozice, které jsou v přímém kontaktu s hořlavými látkami, nebo jinými chemikáliemi aj. Také sem patří profesionální řidič.

Školení on-line

Někdy se může stát, že někdo ze zaměstnanců nebude v den školení v práci. Ať už mu to znemožní zdravotní stav, nebo cokoli jiného, je to běžný jev. Proti takovému škoditeli úspěšného absolvování školení BOZP a PO všech zaměstnanců se dá pojistit školení formou on-line. Výhodou oproti běžnému školení je to, že se mu zaměstnanci věnují ve chvíli, kdy se jim to zrovna hodí a nemusí se omezovat nařízeným časem. Navíc jedná se o školení méně finančně náročné a vždy s lepším výsledkem, protože si každý krok musí školený projít. Nejde však o nic nudného a uspávajícího. Tato on-line školení jsou připravena tak, aby zaměstnance bavila a odnesli si z nich důležité poznatky a informace.

Dokumentace

Nejen potřebná školení, ale i komplexní dokumentaci dle aktuální legislativy, zařídí profesionální firma, jež se školením bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ale i požární ochrany zabývají. Veškeré potřebné písemnosti, ukazatele a vše, co je potřeba mít, nejen doloženo, ale mít i vlastní objekt dle platných zákonů obdařen ukazateli a mnoho dalšího. Není vždy jednoduché pohlídat si aktuální zákony i vyhlášky, které se často i mění a tak se snadno může stát, že něco opomenete a přijde kontrola, která neaktualizovaný nedostatek odhalí a vyzve Vás sice nejen k odstranění, ale dost často také může udělit pokutu. Což není pro nikdo žádoucí a chtivé. Abyste jako zaměstnavatel nemusel denně bádat v zákonech, zajistěte si vše potřebné spoluprací s odbornou firmou. Ta Vás včas upozorní na udané změny a provede kompletní dokumentaci a zajištění dalších potřeb tak, aby se Vám podobné nepříjemnosti zcela vyhnuly. Správná firma Vám takto doporučí řešení všech náhlých zkušeností a provede komplexní poradenství v oblasti bezpečnosti práce.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6797 (magazinrecenze.cz#165)