Elektroinstalace Středočeský kraj

Při výstavbě nemovitosti se bez elektroinstalatérské firmy neobejdete. To stejné platí i pro rozsáhlejší rekonstrukce, či pro opravy a výměny stávajících elektroinstalací. Proč je důkladně provedená elektroinstalace tolik důležitá?

Bez elektroinstalace si dnes neumíme představit žádné bydlení. U rodinných a bytových domů je zdravá elektroinstalace naprostý základ bydlení. Elektřina je pro lidstvo velmi dobrým sluhou, ovšem špatným pánem. Pokud ji necháte ladem, může Vám více uškodit, nebo pomoci. Proto je potřeba nad ní držet pevnou ruku a starat se o to, aby byla neustále ve výborném stavu. K tomu Vám dopomůže profesionální elektrikář a s ním pravidelné kontroly elektroinstalace. Díky nim předejdete závažným škodám a ušetříte nemalé peníze.

Elektroinstalace Středočeský kraj

Hledáte elektroinstalatérskou firmu ve** Středočeském kraji?** Jestliže dáváte přednost kvalitě, preciznosti, slušnému chování a férovému jednání za všech okolností, pak Vám velmi rádi představujeme firmu pana Michala Kepáka. Jeho firma se zaměřuje na kompletní elektroinstalace v bytě a v domě, na stavební práce na klíč, dále realizuje zateplování domů, opravy teras a fasád, kompletní stavební práce, revize elektroinstalací, výrobu a montáž rozvaděčů a vnitřní a venkovní osvětlení.Elektroinstalace Středočeský kraj

Kompletní elektroinstalace v rodinném domě a v bytě

Veškeré elektroinstalace v domě a v bytě se dají rozdělit na** vedení, domovní spínače, rozvaděče a zásuvky**. V dnešní moderní době se můžete setkávat s bezdrátovými spínači, stmívači, s bezpečnostními zásuvkami, které se montují do domácností, kde je výskyt malých dětí a další zařízení, které jdou dopředu spolu s vývojovými technologiemi a s vývojem designu, na což je kladen stále větší důraz. Pokud nejste elektrikáři, pak může být Vaším jediným úkolem určení počtů a rozmístění zásuvek a vypínačů. Vše ostatní je potřeba přenechat kvalifikovanému odborníkovi, který postupuje dle platných norem. Základním předpokladem spokojeného bydlení je výborný a bezpečný stav elektroinstalace v bytě. Jestliže jsou elektroinstalace staré, pak nemůžete čekat jakoukoliv náhradu od pojišťovny v případě požáru či další havárie. Na místě je rekonstrukce elektroinstalace, ke které můžete přistupovat buď samostatně, nebo v rámci kompletní rekonstrukce bytu či domu. K rekonstrukci elektroinstalace budete potřebovat projekt a po jejím dokončení revizi. Při rekonstrukci bytu se vychází mimo jiné i z architektonického návrhu, který upravuje rozmístění spotřebičů, osvětlení, a dle toho také rozmístění zásuvek a vypínačů. Jedině rekonstrukcí elektroinstalace se můžete zbavit nebezpečných hliníkových vodičů, nedostatku zásuvek a vypínačů a dalších nebezpečných problémů.

Revize elektroinstalace

Elektroinstalace Středočeský kraj

Revize elektroinstalace je nutná vždy po nainstalování zcela nové, nebo zrekonstruování stávající elektroinstalace. Revizní zpráva je dokument, který jasně říká, že všechny elektroinstalace nacházející se na daném místě, jsou v normách odpovídajícím stavu. Veškeré elektrické obvody je nutné vybavit proudovými chrániči. Proudový chránič reaguje do 0,2 vteřiny, tedy naprosto okamžitě, a proud v okruhu vypne. Na základě vyhotovené revizní zprávy dojde následně k zapojení elektroměru energetickou společností. Před provedením revize je zásadním krokem kontrola elektroinstalací. Kontrola elektroinstalací musí proběhnout těsně před tím, než dojde k omítnutí stěn.

Stavební práce na klíč

Přemýšlíte, zda se při výstavbě domu nebo jeho rekonstrukci obrátit na firmu, která provádí stavební práce na klíč, nebo zda se do stavebních úprav pustit svépomocí? Pokud Vás tlačí čas, chcete mít všechny práce provedeny rychle, kvalitně, přesně tak, aby na sebe navazovali a přitom bez starostí, bez běhání po úřadech, bez shánění řemeslníků a jejich neustálého upozorňování na to či ono, pak je pro Vás jistě nejlepší variantou stavba domu či jeho rekonstrukce na klíč. Každý nezkušený stavebník se může dopustit mnoha chyb. Velmi často dochází k protahování prací, což na sebe váže další problémy. Se stavebními pracemi na klíč budete mít zajištěno dodání práce do předem stanoveného termínu, za předem stanovenou cenu. Tento komfort Vám nezajistí ani koordinace několika spolupracujících stavebních firem. Plně stačí, když jeden řemeslník určený na konkrétní práci vypadne z jakéhokoliv důvodu nebo se jen opozdí a pak je potřeba posunout i všechny ostatní práce. Při stavebních pracích na klíč má všechny provázanosti na starosti jedna firma.

Elektroinstalace Středočeský krajZateplování domů

Zateplování domů se stalo za posledních několik let naprosto běžnou a pro mnohé i nepostradatelnou záležitostí, bez níž si již neumíme pohodlné a komfortní bydlení představit. Během posledních desíti let, během niž se zateplování budov rozmohlo, se tato práce posunula nejen počtem zateplených domů, ale především kvalitativně. Zateplování kontaktními systémy se ukázalo jako ideální řešení včetně jeho pozitivního vlivu na zateplovaný dům. Výsledkem kvalitního a profesionálního zateplení je lepší vzhled domu, tepelná pohoda interiéru, delší životnost domu a příznivé klima v interiéru.

Opravy teras a fasád

Terasy jsou krásným a mnohdy i dominantním prvkem rodinných domů a jiných nemovitostí. Ne nadarmo se však říká, že jsou také zkázou těchto domů. Je u nich totiž velmi důležité, jak kvalitně jsou vybudovány. Terasami, které jsou ve vyšších patrech, může v případě nedbale položené dlažby nebo nedostatečně provedené izolace zatékat do domu, kde následně vznikají plísně, vlhkost a podobně. Při opravě teras se informujte, jaké technologie ta která firma používá a jak si dokážou poradit s izolacemi teras. Nepodceňujte tuto část domu, může se Vám to vymstít. Špatně provedená terasa totiž může být zkázou pro značnou část domu. Opravy fasád patří také mezi důležité činnosti na domech, u nichž se klade důraz na profesionalitu, pečlivost a znalost problematiky. Fasáda je vystavena všem povětrnostním vlivům 365 dní v roce, proto se fasádní úpravy nesmí nikdy podceňovat. Mezi nejčastější závady fasád patří např. poškozená štuková či jádrová omítka, nebo zkorodované plechy. V těchto případech je nutné k opravě fasády přistoupit co nejdříve.

Stavební práce

Bez stavebních prací se neobejdete** při výstavbě, kompletní či částečné rekonstrukci** nemovitosti nebo jen při malých úpravách domu a bytu. Mezi nejčastěji prováděné stavební práce patří práce zednické, sádrokartonářské, obkladačské, pokladačské, pokrývačské, tesařské a klempířské práce, instalatérské a elektroinstalatérské práce.

Elektroinstalace Středočeský krajVýroba a montáž rozvaděčů

Pokud hledáte firmu, která vyrábí a montuje rozvaděče, můžete si vybrat. V České republice jich působí hodně. Jde o to, jaké máte požadavky. Hlavní výrobní program většiny elektrikářských firem je zaměřen na kusovou výrobu přímo dle konkrétního požadavku zákazníka. Rozvaděče jsou vyráběny v různých krytí. Montují se do sériově vyráběných plastových nebo oceloplechových skříněk. Rozvaděče se vyrábí pro přímé i nepřímé měření elektrické energie podle standardu ČEZ a PRE. Většina firem vedle výroby zajišťuje i odbornou montáž včetně připojení elektroměru.

Vnitřní a venkovní osvětlení

Vnitřní i venkovní osvětlení je nezbytnou součástí každého bydlení. Venkovní osvětlení především řeší rodiny bydlící v rodinných domech, nicméně spadá sem i veřejné osvětlení ulic a celého města, bez kterého bychom nemohli fungovat. S vnitřním i venkovním osvětlením Vám poradí a pomůže elektroinstalatér, který Vám doporučí vhodné rozmístění osvětlení, druh osvětlení i design, který je našem trhu k dostání a o kterém jste možná neměli ani tušení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6799 (magazinrecenze.cz#178)


Přidat komentář