Bezpečnost práce a požární ochrana

Bezpečnost práce a požární ochrana zahrnují předpisy, které plynou ze zákonu a musejí je dodržovat všechny firmy, všechna pracoviště, ať již jde o jakoukoli činnost. Dodržování obojího také podléhá přísným kontrolám.

 

Bezpečnost práce a požární ochrana patří k nejdůležitějším pravidlům a předpisům, které musí každá firma dodržovat. Přitom nejde o jednotný soubor pravidel a zákonů. Pro každou činnost platí úprava podle náročnosti provozu. Samozřejmě, některé části platí pro všechny stejně. Jde o všeobecné části, části speciální jsou šité na míru. Proto musí mít každá firma vypracovány projekty BOZP a PO a vést dokumentaci. Kromě toho musí mít pracoviště vybavena správnými pomůckami, ochrannými prostředky, bezpečnostními tabulemi a prostředky a každý zaměstnanec, včetně vedoucích pracovníků a majitele firmy, musí mít platné školení BOZP a PO. Na všech stavbách je pak nutné mít koordinátora. Jak je vidět bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci a požární ochrana jsou obsahově velmi rozsáhlé. Navíc podléhají důkladným kontrolám. Zjistí-li kontroloři nedostatky, neváhají dát firmě velmi citelné sankce.Jak na BOZP a PO ve firmě? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6795 (magazinrecenze.cz#159)