Zásady stolování

Chystáte se do nějaké luxusní restaurace? Chcete u sebe doma uspořádat slavností hostinu? Rádi byste na své spolustolovníky udělali ten nejlepší dojem? Pak se vám bude jistě hodit, pokud budete znát základní etiketu stolování.

Způsoby, které používáme při** stolování ve společnosti**, na nás prozradí mnohé. Nechcete-li při hostině zažít nějaké faux pas, je vhodné naučit se** základní pravidla stolování**.

Zaujmutí místa u stolu

U stolu si vždy nejprve sedají ženy a poté usedají muži. Žádný muž by si neměl sednout, pokud některá z žen ještě stojí. Traduje se také pravidlo, podle kterého se všichni muži zvedají, pokud od stolu vstává žena. Naopak vstává-li muž, ženy se zvedat nemusejí, s výjimkou situace, kdy muž odchází a chce se rozloučit.

Lokty na stůl nepatří

Během jídla není vhodné na stůl pokládat i lokty. O stůl se podle pravidel etikety můžete opřít pouze předloktím.

Ubrousek a stolování

V některých vybraných restauracích bývá zvykem pokládat si před jídlem na klín ubrousek. To pro případ, kdyby vám na klín něco upadlo, abyste si neumazali oděv. Ubrousek jednoduše rozložte a položte si jej přes stehna. Za krk se ubrousek vkládá jedině tehdy, je-li podáván humr. Pokud si ubrouskem chcete během jídla otřít ústa, můžete, ale ubrousek poté přeložte a vraťte jej zpět na klín. Teprve po jídle se složený ubrousek pokládá na stůl nalevo od talíře.

Použití příborů

Při jednoduchém menu dostanete obvykle jen jeden příbor. Při slavnostních tabulích je ovšem situace zcela odlišná, neboť ke každému chodu je předem připraven samostatný příbor. Přesto není potřeba vědět, ke kterému pokrmu se správně používá ten který typ příboru (tedy pokud nejste tím, kdo příbory chystá), neboť jednoduché pravidlo říká, že** příbory se používají v tom pořadí, ve kterém jsou rozloženy na stole vedle talíře**. Na první chod tedy použijte příbor položený nejdále od talíře. Na druhý chod opět další příbor atd. Pokud si chcete udělat v jídle krátkou přestávku, položte příbor křížem. Naopak, pokud jste již dojedl, položte příbory vedle sebe, což je znamení pro číšníka, že talíř může odnést.

Konzumace polévky

Během konzumace polévky není vhodné lžíci plnit až po okraj, neboť by se mohlo snadno stát, že z ní budou padat kapky zpět do talíře. Je-li polévka velmi horká, nabírejte si na lžíci jen malé množství polévky, neboť foukat na lžíci se považuje za nevychovanost, stejně tak jako usrkávání polévky nebo dojídání polévky z nakloněného talíře. Pokud na dně talíře trochu polévky zůstalo a nejde vám nabrat bez naklonění talíře, nechte ji tam. Rozdíly v etiketě stolování se v různých zemích objevují v tom, zda je slušné vkládat do úst lžíci špičkou nebo bokem. U nás se považuje za vhodnou variantu vkládat lžíci do úst špičkou.

Pečivo jako součást pokrmu

Pokud je součástí pokrmu pečivo, bývá zvykem utrhávat si kousek o velikosti jednoho sousta, ne však ukusovat si pečivo přímo ústy, nebo si pečivo krájet na kousky nožem.

Co když se během stolování stane nehoda?

Pokud se vám během stolování stane nehoda, například vám upadne kousek jídla, není potřeba věnovat tomu pozornost. Převrhnete-li sklenici, pak už je potřeba přivolat číšníka, aby odstranil následky, přesto se však chovejte klidně, jakoby nic a nestrhávejte na sebe pozornost nějakými výkřiky, divokými gesty či vulgarismy apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6780 (magazinrecenze.cz#67)


Diskuze a zkušenosti

kačka šecová | 24.11.2014 13:16
Re: Zásady stolování aserrrrrtujzigvmkhvitcftrzg


Přidat komentář