Rekonstrukce střech Jihlava a okolí

Střecha patří k nejdůležitějším částem domu. Nejen, že dává domu tvar, ale chrání ho i před nepřízní počasí a udržuje tepelnou pohodu. Tím zajištuje kvalitu bydlení a zároveň i hezký a zajímavý vzhled domu.

Pokud již vaše střecha dosluhuje, pak si zaslouží výměnu, nebo alespoň rekonstrukci. Než uděláte konečné rozhodnutí, vyplatí se zvážit, co od nové střechy očekáváte. Moderní střechy se vždy staví jako zateplené. Pokud však budete již do takovéto střechy investovat peníze, nevyplatí se udělat v podkroví obyvatelný prostor? Pokud ano, pak možná bude vhodné zvážit i úpravu vzhledu a tvaru střechy za takový typ, který umožňuje větší prostory pod střechou a lepší bydlení. Každá rekonstrukce střešních prostor a střechy musí mít projekt i s projektovou dokumentací a také stavební povolení. Pak již stačí najít odpovědnou kvalitní firmu, která střechu postaví na klíč. Tedy s rozebráním, odvozem sutí, dodáním materiálu a postavením nové střechy.

Rekonstrukce střech - Jihlava a okolí

Kompletní realizaci všech typů střech nabízí odborná firma. Jde o stavební firmu, která dodává veškeré práce kolem střech. Tedy práce tesařské, pokrývačské a klempířské. Přitom je možné objednat si je jednotlivě, nebo výhodně jako kompletní dodávku na klíč. Pak vám zajistí kompletní realizaci střechy na klíč s kompletní dodávkou materiálu a odvozem suti, včetně dodávky a montáže krovů.

Tesařské práce

Jsou tradičním řemeslem, které se zabývá stavbou střešních konstrukcí a zhotovením vazních soustav krovů, opravami tesařských konstrukcí a drobnými zahradními konstrukcemi jako jsou zahradní pergoly, altány, nebo přístřešky pro auta. Kromě toho sem patří stavební tesařské práce, jako je bednění nebo podpůrné konstrukce.

Stavba střešní konstrukce

Krov dává střeše tvar a je závislý na půdorysu stavby. To znamená, že právě od stavby se odvíjí tvar střechy. Je tedy nutné nejdříve vzít do ruky plány a zvážit, jaký tvar střechy bude ideální. Výběr nového tvaru ovlivní i další ukazatelé. Kromě půdorysu budovy je to předpokládaný obytný prostor, klima dané lokality, zeměpisná poloha, a okolní zástavba. Navíc ještě je nutné zvážit únosnost nosných zdí. Pravdou je, že čím je střecha komplikovanější, tím je i krásnější. Přesto je lépe volit praktičnost a úspornost. Jednoduché tvary střechy umožňují lepší zateplení, lépe do podkroví dodají světlo a jsou i úspornější.

Typy střech

Existuje celá řada zajímavě vypadajících střech. Pro obytný půdní prostor se jich však hodí jen pět. Ty ostatní jsou spíše okrasné, nebo mohou sloužit jiným účelům.

Sedlová střecha

Jde o nejběžnější typ střechy na našem území. Najdeme ji u samostatně stojících budov a v řadových zástavbách rodinných a bytových domů. Je typická dvěma střešními rovinami s jedním hřebenem a dvěma štíty.

Pultová střecha

Má jednu střešní rovinu s hřebenem a třemi štíty. Nejčastěji ji najdete na hranici pozemku, u přístavků, v ekologické architektuře a u pasivních či aktivních budov.

Valbová střecha

Jde o jeden z velmi vhodných tvarů střechy pro půdní vestavbu. Valbová střecha má na obou koncích místo štítů šikmé střešní roviny, takzvané valby. Jinak tvarem připomíná střechu sedlou.

Stanová střecha

Má čtyři střešní roviny, které se sbíhají do středového vrcholu. Stanové střechy bývají na samostatně stojících budovách čtvercového půdorysu.

Mansardová střecha

Jde o typ střechy sedlové, který bývá nejčastěji na historických budovách ve městech. Každá polovina mansardové střechy má mezi hřebenem a okapem dvě střešní roviny odlišných sklonů. Vnitřnímu prostoru se říká mansarda, což je vlastně původní název pro obytné podkroví. Mansardové střechy umožňující vytvoření luxusního obytného podkrovního bytu.

Pokrývačské práce

Při výběru střešní krytiny je nutné pamatovat na konstrukci krovu. Navíc je nutné uvědomit si i zimní podmínky daného místa. Tedy průměrné množství sněhu v zimě. Pokud totiž se sněhem není počítáno, tak jeho tíha může v extrémním případě zapříčinit i zřícení domu.

Konstrukce krovu

Konstrukce krovu se tedy musí přizpůsobit okolním podmínkám a pak také tomu, zda se bude přímo pod střechou bydlet. Pokud ano, je nutné pamatovat i na střešní okna, případně vikýře, a uspořádání trámů pod střechou. V některých případech je možné trámy přiznat, jindy je lépe je uschovat. Toto vše musí být uvedeno v projektu a jeho dokumentaci.

Izolace a zateplení střechy

Izolace se provádí tak, že nad bedněním se instalují pásy hydroizolační fólie. Z půdy se pak vkládá tepelná izolace a parozábrana. Pro obytné podkroví se instaluje většinou tříplášťová tepelná izolace. Na tepelnou izolaci se montují obklady či sádrokartonové desky.

Výběr střešní krytiny

  • Tradiční je u nás pálená taška v červeném provedení. Dnešní pálené tašky jsou i v jiných barvách. Ve své glazované podobě jsou odolné ulpívání nečistot, mechů a lišejníků. Pálená taška je odolná UV záření, mechanické námaze, je stálobarevná, a její životnost je prokázána až 100 let.
  • Betonová taška je nabízena v různých barvách. Je poměrně těžká, na metr čtvereční váží 77 kilogramů. Výhodou však je nenasákavost, mrazuvzdornost a pevnost. Její životnost je také až 100 let, ale oproti pálené tašce je levnější.
  • Plechová střešní krytina je nabízena v několika variantách. Z bezúdržbových materiálů je to tradiční měď, levnější** titan zinek** a ocelový plech pokrytý vrstvami polyuretanu. První dvě krytiny mají životnost 100 let, poslední 50 až 70 let. Nejlevnější plechovou střešní krytinou je pozinkovaný plech. Ten však není bezúdržbový, naopak vyžaduje pravidelné ošetření nátěrem. Jeho životnost se odvíjí právě od kvality údržby.
  • Asfaltový nebo také kanadský šindel patří mezi lehké střešní krytiny. Pokládá se na bednění a je vhodný do míst s tuhými zimami a velkým množstvím sněhu. Životnost kvalitních šindelů je kolem 50 let.
  • Plastová krytina se vyrábí z recyklovaných materiálů a je kopií tradičních střešních tašek. Díky přísadám patří mezi odolné střešní krytiny a krytiny s dlouhou životností 40 až 100 let.

Klempířské práce

Klempířské řemeslo patří k tradičním a starým řemeslům. Přesto i dnes je stále žádané. Ve své moderní podobě umí pracovat s různým plechem a dalšími materiály. Mezi klempířské práce se řadí okapy, oplechování komína, úžlabí, parapety oken, oplechování střešních atik, ale i okrasné prvky, jako jsou korouhvičky na komín. Pro odvod vody ze střechy se využívá stejných materiálů, jako u plechových střech. Je to měď, titan zinek, a pozinkovaný plech. Na okapy a svody je možné využít i plast. Zajímavé jsou pak i okapové systémy, které jsou nabízeny i s různými doplňky, jako jsou protisněhové háky nebo sněholamy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6730 (magazinrecenze.cz#75)


Přidat komentář