Nová střecha - kvalitně

Potřebuje Vaše střecha zrekonstruovat? Nevíte, zda postačí jen vyměnit střešní krytinu, anebo bude nutné odstranit také krovy a následně vybudovat nové? A jestliže budete chtít v podkroví bydlet, jak zajistit dostatek denního světla?

rekonstrukce střech - Frýdek Místek

Pokud jste se rozhodli pro rekonstrukci střechy, jednou z nejdůležitějších otázek pro Vás určitě je, kolik to celé bude stát. Aby bylo možné vyčíslit náklady rekonstrukce, je nejdříve nutné ujasnit si několik základních otázek: Jestliže se pod střechou nachází půda, není lepší rekonstrukci střechy rovnou spojit s přestavbou půdy na obytné podkroví? Pokud měla dříve půda jen malinkatá nebo žádná okna, jak nyní zajistit, aby bylo v podkroví dostatek denního světla? Je ve Vašem případě vůbec možná realizace obytného podkroví? A jakou zvolit střešní krytinu? Čtěte dále. Poradíme Vám.

Pro kompletní rekonstrukci střechy zvolte profesionály

Cokoli kolem střechy si můžete objednat u stavební firmy pana Petra Janši. Jeho firma má dlouholeté zkušenosti ve stavebnictví a také spoustu pochvalných doporučení a referencí. Zákazníci si pochvalují kompletní nabídku firmy, zručnost, kvalitu dodaných prací i vstřícný přístup. Objednat si u ** pana Petra Janši můžete pokrývačské, klempířské a tesařské práce**. Zajistí pro vás** střechy na novostavby i rekonstrukce starých a poškozených střech**. Střechy staví podle moderních metod, za pomoci moderních technologií a materiálů. Každá střecha má kvalitní krov, kvalitní tepelně izolační zajištění a také kvalitní střešní krytinu, vybranou s ohledem na vaše přání. Pro** půdní vestavby pak montuje zateplení, střešní okna a sádrokartonové systémy**. Pro bližší informace o nabídce nebo pro objednávku služeb můžete použít e-mailovou adresu jansa78@seznam.cz, nebo telefonní číslo*** *+420 733 747 304

Zdánlivě jednoduchá záležitost rekonstrukce střechy se může díky výše položeným otázkám poněkud zkomplikovat. Ovšem nelekejte se. Pokud kontaktujete profesionály v oboru, ti Vám po pečlivé prohlídce nemovitosti dokáží na všechno odpovědět a také přibližně vyčíslit náklady na rekonstrukci. Ideální je zvolit takovou firmu, která Vám zajistí všechny práce spojené s rekonstrukcí střechy, tedy demontáž staré střešní krytiny a bednění a bude-li třeba, tak také demontáž krovů, dále výrobu a umístění nových krovů a bednění, instalaci případných oken, parozábran a zateplovacích materiálů a samozřejmě i pokládku střešní krytiny, případně i rekonstrukci půdy na obytné podkroví (tedy elektroinstalaci, podlahové krytiny atp.).

  • Petr Janša
  • Tel: +420 733 747 304
  • E-mail: jansa78@seznam.cz

Je nutné postavit nové krovy?

Před rekonstrukcí střechy pověřený pracovník odborně zkontroluje stav současných krovů. Prohlídka určí, zda je možné krov zachovat, nebo je vhodná jeho výměna. Nové krovy a další dřevěné prvky zajistí tesař.

Bez tesařských prací se rekonstrukce střechy neobejde

V některých případech je možné vyměnit jen některé prvky krovu. Je-li však jeho stav špatný, nezbude než jej kompletně odstranit a nahradit novým. Tuto variantu je třeba zvolit i tehdy, když je stav stávajícího krovu ještě únosný, avšak do budoucna by pravděpodobně nezaručil požadovanou životnost střešní konstrukce. V jiném případě může být krov v pořádku, ale přesto se přistoupí k jeho demontáži, aby se nový krov mohl postavit vyšší a tím pádem umožnil pohodlnější využití nového obytného prostoru. I v případě, kdy nebude potřeba do krovu nijak zasahovat, je většinou nutné odstranit staré bednění a nahradit jej novým. Veškeré práce okolo krovů a bednění je schopen zastat zručný tesař se svými pomocníky.

Výška krovů

rekonstrukce střech - Frýdek Místek

Tam, kde zůstanou původní** krovy** zachovány a prostor chcete využit k bydlení, je důležité pamatovat na stavební zákon, podle nějž musí být krov ve středu obytné místnosti alespoň 2,3 metru vysoko, zatímco u okraje místnosti by měl být krov vysoký minimálně 1,6 metru, jinak nové obytné podkroví nezkolaudujete.

I v podkroví lze bydlet příjemně a útulně

V ideálním případě by Vás neměl krov při pohybu v místnosti nijak omezovat. V podkroví se to ale mnohdy nepodaří a pak je nutné naučit se žít se starým krovem a přizpůsobit mu také návrh a vybavení interiéru. Někomu mohou krovy vadit, ale mnohým zase staré masivní trámy připadají romantické a celý prostor tak nějak zútulňující.

Obytné podkroví – je ve Vašem případě možné?

Výška krovů a jejich stav však není tím jediným, o co je potřeba se v případě rekonstrukce střechy, potažmo půdní vestavby, zajímat.

Možnosti stavby posoudí statik

Určujícím faktorem pro bezproblémové bydlení v původní půdě je nosnost stropu posledního podlaží a nosného zdiva. Ta bývá zpravidla zcela dostačující v případě domů postavených z tvárnic nebo z cihel. U domů montovaných však většinou musíte na obytné podkroví zapomenout (pokud nebylo již ve stavebním plánu). Na každý pád je ale nezbytná návštěva statika, který překontroluje a vyhodnotí stav nosné konstrukce domu, strop a také stávající konstrukce krovu.

  • Petr Janša
  • Tel: +420 733 747 304
  • E-mail: jansa78@seznam.cz

A co příslušná úřední povolení?

Stejně jako pro účely stavby domu potřebujete mít vypracován projekt rodinného domu, tak i pro přestavbu půdy na obytný prostor musíte mít projekt půdní vestavby. Pokud ale o obydlení půdy neuvažujete a chcete pouze měnit střešní krytinu, stavební povolení nepotřebujete a ani nemusíte rekonstrukci na úřadě ohlašovat. V případě výměny krovu se ale stavební povolení vyžaduje, neboť krov náleží mezi nosné konstrukce stavby.

Pro příjemné bydlení je zapotřebí denní světlo

Aby bydlení pod střechou bylo příjemné, je i zde, stejně jako ve všech ostatních místnostech, nutný dostatek denního světla.

Jaký typ oken zvolit při rekonstrukci střechy?

rekonstrukce střech - Frýdek Místek

U některých domů mohou postačit původní okenní otvory ve štítě domu. U půd ale tato okna ve štítech bývají malinká, pokud vůbec nějaká přítomna jsou. A pokud nebudete stavět také nové štítové zdi, do kterých by bylo teoreticky možné nová okna zakomponovat, nezbude, než zvolit střešní okna anebo vikýře, což je konstrukce vystupující ze střechy do venkovního prostoru, na jejímž konci je ve svislé poloze umístěno okno. Vikýře jsou oblíbené, neboť na střeše vytvářejí zajímavý romantický architektonický prvek a můžete se z nich dívat stejně jako z běžného okna – oproti tomu ze střešního okna se lze většinou dívat pouze nahoru do oblohy, takže na výhled do krajiny můžete zapomenout.** Střešní okna** také častěji trpí na zatékání. Vikýře jsou na druhou stranu konstrukčně složité, takže pro jejich správné a bezchybné provedení vyžadujte jen zkušené profesionály.

Další možností, jak do interiéru obytného podkroví pustit ještě více světla, je nechat prosklít nejvyšší místo střechy, tedy tam, kde se spolu stýkají obě šikminy střechy. Jde o konstrukčně náročnější řešení, avšak výsledek stojí za to, neboť si díky množství světla budete připadat skoro jako venku.

Jakou zvolit střešní krytinu?

Při volbě střešní krytiny pro novostavbu máte mnoho možností. U rekonstrukce střechy však existují určitá omezení. Těmi může být v některých případech například památková ochrana ale i umístění objektu v chráněné krajinné oblasti nebo národním parku aj. Nejdůležitější omezení však vyplývá z nosnosti střešní konstrukce – platí, že nová střešní krytina by nikdy neměla být těžší než ta původní a v případě že ano, bude nutné přistoupit ke zpevňování krovu. Většinou se tedy doporučuje použít stejný typ střešní krytiny jako byl ten původní, případně lehčí typ střešní krytiny. Pro půdní vestavbu však počítejte i s hmotností nového bednění, které u mnohých půd chybí, plus s hmotností parozábran, zateplení a interiérových obkladů střechy. I pro volbu střešní krytiny se tedy vyplatí využít odborného stavebně-technického poradenství.

Precizní pokládka střešní krytiny

Samotná pokládka střešní krytiny se také řídí přísnými pravidly, která slouží k tomu, aby byla střecha funkční, nezatékalo do ní a aby odolávala zatížení v podobě sněhu nebo silných větrů. Proto by jste se do pokládky střešní krytiny bez patřičných znalostí a zkušeností zásadně neměli pouštět na vlastní pěst, ale raději práci přenechejte vybraným a prověřeným profesionálům.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6776 (magazinrecenze.cz#162)


Přidat komentář