Montáž solárních panelů - Ústí nad Orlicí a okolí

Chtěli byste se dozvědět více o výhodách solárních systémů? Pokud se rozhodnete investovat do instalace fotovoltaického zařízení, budete dodávat energii do veřejné elektrické sítě. A na tom se dá dobře vydělat. Přečtěte si víc!

Jak funguje fotovoltaické zařízení?

Energii, kterou získává ze slunce, přemění na elektřinu, kterou pak dodává do veřejné elektrické sítě. Provozovatel vám za to bude hradit pevnou výkupní cenu, tudíž nemusíte mít obavy o návratnosti investice. Opravdu je to výhodné.

Co je to fotovoltaika?

Pojem fotovoltaika jste určitě již slyšeli. Co přesně však znamená? Je to technický obor, který se zabývá procesem přeměnou solární energie na energii elektrickou. Foto znamená světlo a volt je jednotkou elektrického napětí. Celý proces přeměny se děje ve fotovoltaickém článku. Využívá fotoelektrického jevu, kdy se dopadem fotonů na polovodičový p-n přechod uvolní a hromadí volné elektrony. Tento p-n přechod se stane fotovoltaickým článkem, kterým může protékat elektrický proud.

Jaký přínos pro vás znamená vaše fotovoltaická elektrárna?

Pokud se rozhodnete, že budete vlastní vyrobenou solární elektřinu dodávat do veřejné elektrické sítě, vyděláte na tom. Provozovatel takové sítě vám bude hradit cenu pevně stanovenou za kWh pro dané období.

Jak se provádí montáž solárních systémů?

Základním prvkem jsou solární panely, které využívají slunečního světla kumulovaného na vaší střeše. Toto sluneční světlo přeměňují na stejnosměrný elektrický proud, přičemž nevzniká žádná vedlejší tvorba nežádoucích emisí či hlučnosti. Prostřednictvím instalovaného měniče proudu se stejnosměrný mění na střídavý. Tím pádem již můžete vyrobenou energii používat ve vaší domácnosti pro vaše elektrické spotřebiče.

Abyste mohli měřit velikost dodávky elektrické energie do veřejné sítě, budete si muset pořídit elektroměr. Ten se jednoduše namontuje k tomu, který již máte. No a množství energie, kterou váš elektroměr naměří, pak vyúčtujete provozovateli elektrické sítě a dále si už jen počkáte na úhradu.

Připojte se k distribuční síti

Způsob** montáže solárního systému** vychází i z toho, jak se budete připojovat k distribuční síti. Proto je nutné posoudit způsob připojení ještě před počátkem instalace solárního systému.

Jednou z možností je přímý výkup. Jak už název napovídá, jedná se o přímé připojení do sítě provozovatele a přímý prodej energie. Za dodanou energii vám bude hrazena výkupní cena, která je pevně stanovená. Ovšem vaši vyprodukovanou elektřinu můžete prodat obchodníkovi, který vám uhradí dohodnutou cenu, a od distributora získáte tzv. Zelený bonus.

Pokud se jedná o menší instalaci, využívá se již existujících rozvodu energie v objektu. Podmínkou je, že zásadní podíl vyrobené energie spotřebujete přímo v objektu a pokud zbudou přebytky, prodáte je distribuční společnosti. Tento způsob montáže bývá nejjednodušší a také zaručuje nejnižší náklady na připojení. Nemusíte totiž zřizovat nové odběrné místo ani přípojku elektrické energie. Poslední způsob montáže je určen pro odlehlé oblasti, proto se nazývá jako ostrovní systém. Přebytky produkce, které se nespotřebují v objektu, jsou ukládány do akumulátorů.

Montáž solárních systémů vyžaduje odborníky

Z uvedeného stručného popisu jednotlivých způsobů montáže lze usoudit, že se jedná o odborné práce, kdy je třeba zkušených profesionálů. Spolehlivá firma, která má s instalací solárních zařízení bohaté zkušenosti, zajistí kvalitně provedenou a hlavně bezpečnou montáž a správné fungování vaší nové sítě.

Vytápění objektů tepelným čerpadlem

Mezi způsoby, které se využívají k vytápění objektů a přípravě teplé vody, patří i užití tepelného čerpadla. Způsob montáže závisí na možnosti objektu, lokalitě, na požadavcích investora. Výhodou je využití** tepelného čerpadla** v kombinaci se solárním systémem. Ve výsledku ušetříte za elektrickou energii, ale také snížíte provozní dobu tepelného čerpadla. A to přináší nemalé úspory. Navíc se díky tomu značně prodlužuje životnost tepelného čerpadla.

Tepelná čerpadla v rodinném domě

Vývoj tepelných čerpadel jde stále dopředu. Neustále se vyvíjejí u těchto zařízení výkonnější parametry. Topný faktor je stále intenzivnější, obsluha čerpadla je snadnější. Můžete celý systém přehledně monitorovat, díky čemuž můžete snadno vyhodnotit jeho práci, efektivitu a získané úspory. Tyto systémy jsou samozřejmě s oblibou využívány i v rodinných domech. Jejich montáž je možná i v menších prostorech. Když v domě například chybí technická místnost, provede se instalace v interiéru. Předpokládáte, že to bude vypadat nevzhledně? Nemusíte mít obavy, že bude tepelné čerpadlo rušit design vašeho interiéru. V současné době se právě k těmto účelům navrhují kompaktní jednotky moderního vzhledu, které zahrnují veškerou domácí kotelnu a jsou určeny právě pro instalaci do interiéru rodinných domů.

Jaké jsou výhody tepelných čerpadel?

Vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem se těší narůstající oblibě. Uspoří až 70 % nákladů za energie a doba návratnosti investice bývá uváděna tři až deset let, což je taktéž lákavý faktor. Tepelná čerpadla bývaly dříve drahou záležitostí. Nicméně ceny energií neustále stoupají a tepelná čerpadla se stávají stále více výhodná. Je to dáno i tím, že moderní rodinné domy jsou projektovány jako úsporné, nízkoenergetické stavby, které jsou mnohem méně náročné na vytápění, než bývaly domy kdysi dříve. Využívají se inovované stavební materiály, kvalitní zateplovací systémy, lidé si zvykli hospodařit s teplem úsporněji. Můžete proto využívat teplo, které se hromadí v okolí domu, a tím zásadně snížit náklady na energie, které jinak musíte draze nakupovat.

Charakteristika moderních tepelných čerpadel

Nyní vás určitě nebudeme nudit výčtem technických parametrů moderních jednotek, ale zjednodušeně vyčteme zajímavé přínosy. Dnešní moderní čerpadla dosahují vysokého topného faktoru i v nízkoteplotních systémech. Příprava teplé vody probíhá průtokovým ohřevem v měděném výměníku uvnitř akumulační nádoby. Díky tomu máte vždy zaručenou čerstvou teplou vodu bez výskytu zdraví škodlivých bakterií Legionella. Chod jednotky je řízen regulací bez potřeby zásahu uživatele. Požadované parametry ohřevu si jednoduše nastavíte na přehledném dotykovém displeji a dále už není nutný žádný další zásah do ovládání.

Pro montáž solárních systémů a tepelných čerpadel vždy kontaktujte specializovanou firmu. Získáte bezpečnou a kvalitně provedenou montáž a garanci úspory nákladů za energie.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6731 (magazinrecenze.cz#76)


Přidat komentář