Soudní znalec a odhadování nemovitostí Praha

Práce soudního znalce je titerná, detailní a také potřebná k odhadům cena skutečností. Stejně tak odhad nemovitosti je záležitostí potřebnou, jak při koupi, prodeji nebo dědickém řízení o nemovitost.

V oboru odhadování nemovitostí je potřeba soudního znalce v tom případě, pokud dochází případně ke sporu, nebo by mohlo dojít. Soudní znalec tak bez skrpulí a ovlivňování musí posoudit objektivně aktuální stav a vydat o tomto svém činu rozhodnutí, které je podloženo a zakládá se na přímých skutečnostech. K odhadu nemovitostí je pak potřeba řada dalších informací, včetně informací o stavbě, o okolí a půdě, případně všech dalších okolností.

Soudní znalec

Zní to jako naprosto vysoce postavené zaměstnání, kdy soudní znalec je ten, který soudci radí, dává podměty k rozhodnutí. To samozřejmě je pravda, nicméně soudní znalci jsou obvykle odborníci ve svém stávajícím oboru, a pro soud tak přináší podrobné popisy všech náležitostí, zkušeností a pohledů, které jsou založeny vyloženě na pravdě a na praxi. Soudní znalec je odborníkem ve svém oboru a je tak také označován.

Co je úkolem soudního znalce

Především posuzovat náhlé skutečnosti a odhadovat ceny, většinou právě druhých objektů. A to jak jde o nemovitosti, pak věcné předměty nevyčíslitelné hodnoty. Většinou pak pracuje na jednom projektu několik soudních znalců, pro skutečně objektivní hodnocení a ti by se měli ve svém úsudku ztotožnit, případně nepříliš daleko přiblížit. Soudní znalec odborně posuzuje ceny předmětů a stavy nemovitostí. K tomu, aby soudního znalce vykonával, nestačí pouze dosažené vzdělání, ale je nutnost se i nadále v daném oboru vzdělávat, studovat také aktuální zákony i vyhlášky a obecně se v daném oboru orientovat.

Analýza cenového vývoje

Soudní znalec je také schopen připravit a vypracovat analýzu cenového vývoje odhadované věci, nemovitosti, se všemi danými skutečnostmi a ohledem na aktuální dění. Na základě těchto dat se pak posuzují oprávněné výroky a prohlášení soudních znalců, jako jasně splnitelné. Analýza cenového vývoje je vůbec důležitým faktorem, který se zakládá hned na mnoha dalších okolnostech. Nejde jen tak o nějaké volně vložené data na papír, ale skutečně podložená fakty v součinnosti s aktuálním kurzem měny a dalšími, vele důležitými skutečnostmi.

Je nutno posoudit předmět jako takový

Soudní znalec je tu také od toho, aby jasně a s přehledem byl schopen posoudit danou věc z několika hledisek, a označil vše možné, jako rizika, která s sebou daná věc, nebo nemovitost nese. Je potřeba pracovat se všemi dostupnými materiály a také aktuálním stavem věcí. Nelze jen přímou věc, nebo nemovitost zobecňovat, ale naopak prokázat ucelené aktualizované údaje a na základě těch vydat prohlášení o soudním znalectví věci movité, nebo nemovité.

Jak tedy soudní znalec pracuje

Soudní znalec má svoje vlastní razítko, značku a tím se stvrzuje ve svých výrocích a soudních posudcích. Musí pracovat seriózně a se všemi dostupnými materiály a skutečnostmi. Pokud jich není mnoho, musí si umět poradit, ale nemůže své tvrzení jen tak, podle aktuální situace tipnout, odhadnout. Jeho výroky se zakládají na pravdě a detailnímu posouzení.

S čím pracuje soudní znalec?

Především výpočetní technikou, ale musí se také umět na jistá místa kdykoli dopravit, tudíž se vyžaduje, aby měl řidičské oprávnění, byl k dispozici a dokázal pohotově reagovat. S výpočetní technikou si musí obzvlášť rozumět, protože díky ní je dnes schopen odhalit a odhadnout ceny, posudky mnohem snáze. Musí být zkrátka znalec oboru na vysoké úrovni. Nestačí pouze jít s davem, ale soudní znalec se musí pořád a dokola vzdělávat. Navštěvovat kurzy, večerní školy a pořád se zdokonalovat, přičemž jeho vzdělávací proces nikdy nekončí.

Odhad nemovitostí

Kupujete nemovitost, ale cena se zdá příliš nízká, nebo naopak vysoká, anebo chcete vlastnící nemovitost prodat, ale netušíte, kolik je cena, která odpovídá aktuálním měřítkům? Pak není nic snazšího, než si nechat propracovat odhad ceny nemovitosti, které vám bude provedeno odborníkem.

Kdy si nechat vypracovat odhad nemovitosti?

Jako lidé nemůžeme být ve všech oborech naprosto znalí a vyhledávanými odborníky. To je jasná skutečnost a tak pokud potřebujeme znalecký posudek, pak musíme zajít za těmi správnými lidmi. Každopádně pokud se kupuje nebo prodává nemovitost, měla by jedna z cest ať kupujícího, tak prodávajícího směřovat ke dveřím kanceláře odhadce nemovitostí. Realitní kanceláře sice takové služby sami nabízí – prý v rámci věrnosti zdarma (samozřejmě že ne), jenže odhad nemovitosti je takový, jaký se jim vždy hodí. Takže neleňte, a zajděte k odhadci nemovitostí sami a až vám cenu realitka nabídne, mávněte jim před nosem odhadem ceny nemovitosti. Je totiž dost možné, že se budete v názorech křížit. Ne všechny jsou takové, ale pravdou je, že čím levnější nemovitost, ale také odpovídající stav, pak se lépe prodává.

Když kupujete

Pokud jste na druhé straně a nemovitost naopak chcete koupit, klidně si také vypracujete posudek o ceně nemovitostí. Přece vám nemůže být jedno, kolik milionů a tisíců investujete do dané stavby. A nejlepší je udělat si několik na sobě nezávislých posudků, aby tak vaše informovanost o ceně nemovitosti byla opravdu objektivní. To vám poskytne právě několik navzájem nezávislých odhadů. Díky tomu budete silnější v kramflecích a budete si jisti cenou, za kterou kupujete. Chytré praktiky vychytralých realitních makléřů tak budou ty tam a vybudete jednat pouze seriózně.

Odhadce

Ten, kdo vypracovává odhad ceny nemovitosti, není nikdo jiný, než odhadce. Posuzuje nemovitost z hlediska všech dispozic, lokality, ale i možných komplikací s výstavbou dalších okolních budov a tak dále. Nemovitost k posouzení ceny musí vidět a to hodně zblízka. Nepřísluší se, aby se cena odhadovala na dálku, na základě pár fotografií a dalších informací. Skutečný odhadce potřebuje nemovitost, u které má cenu posoudit vidět.

Dědické řízení

Velice častým jevem, který je nutný pro vypracování znaleckých posudků ohledně ceny nemovitosti je pak dědické řízení. Pokud není rozhodnuto jinak, a dědické řízení má být započato s jasným výsledkem, pak je také potřeba odhadnout ceny nemovitosti nebo nemovitostí, které pak budou předmětem dědického řízení. Může se také jednat o smírčí řízení, kdy je cenu nutné odhadnout pro případ dalších rodinných sporů. Bohužel lidé často neznají bratra, jak jde o majetek a pokud se prvně dohodnou pozůstalí, že jedna strana nemovitost prodá a následně si peníze rozdělí stejným dílem, může po čase druhá strana napadnout tu první, že podíl nebyl rozdělen spravedlivým dílem. I z tohoto důvodu je bohužel nutné a také trochu smutné, mít znalecký posudek a odhad ceny vypracovaný a to nejlépe z několika stran. Pak je také nutné mít podloženou prodejní cenu nemovitosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6718 (magazinrecenze.cz#199)


Přidat komentář