Revize nouzového osvětlení

Revizi nouzového osvětlení není vhodné brát na lehkou váhu. Pokud pravidelně neprobíhá, může to být pořádný zásah nejen pro peněženku majitele objektu, ale také znamenat problém v případě potřeby nouzového světla.

Vzhledem k tomu, že nouzové osvětlení nemusí být za celou dobu svoji přítomnosti spuštěno, bývá tendence se jím nezabývat. Jenže bohužel to není úplně to nejlepší řešení nejen pro to, že zákon hovoří jiným směrem, ale snadno se tak může stát, že jakmile bude nouzové osvětlení potřeba mít v provozu, nebudu funkční. Proto se dělají pravidelné revize jednou ročně, které musí být důsledné a dostatečné.

Kdo provází revize nouzového osvětlení

O tom, že byla revize nouzového osvětlení provedena je vydán protokol a to vždy od odborníka. Tím je revizní technik s odborností, kterou mu vydalo Ministerstvo vnitra. Je tak oprávněn poskytovat revize v plném rozsahu a také stanovit, zda je vše v pořádku. Nikdo jiný tyto revize provádět nemůže, skutečně je v oboru vzdělaná a pověřená osoba.

Proč je nutné revize nouzového osvětlení provádět?

Důvodem je zejména hlavně bezpečnost a zdraví žijících jedinců. Protože jakmile nastane výpadek elektrického proudu, ve velkých budovách, nákupních a zábavních centrech nastane zmatek, obrovská panika, protože nikdo neví, co se děje, většinou to však neznačí nic dobrého. Lidé se snaží z místa uniknout, ale pokud je v oblasti všude tma, je to velice složité.

Funkce nouzového osvětlení

Nouzové osvětlení navádí na správnou cestu a tak zabraňuje vznikající panice. Odpověď tedy zní, že revize se musí provádět nejen proto, že to nařizuje zákon, ale také kvůli bezpečnosti lidí, aby bylo zabráněno pokud možno panice a mnohem větší pohromě, než která je způsobena výpadkem elektrického proudu.

Co je nouzové osvětlení?

Druhů nouzového osvětlení je několik, všichni však obecně známe piktogramy, takové ty světla a ukazatele v jednom. Ukazují směr únikového východu a jasně upozorňují na změnu směru, jako jsou schody a další možné změny. Dalšími jsou klasická nouzová světla, tak zvaná protipanická, která svítí dostatečně, aby tak zabránila případné panice, která může nastat.

Revize nouzového osvětlení

Dle zákona o požární ochraně, norem a vyhlášek je nutné provádět pravidelné revize nouzového osvětlení k tomu, aby v případě nutnosti bylo světlo v pohotovosti.

Denně se musí provádět kontrola stavu baterie a centrálního systému, jednou měsíčně pak prověřovací cvičení a pravá revize od revizního technika se provádí jednou ročně.

Je nutné zaměřit se nejen na funkčnost světla a simulovat výpadek elektrického proudu, ale také samotný vzhled nouzových světel. Zda jsou dostatečně vidět, jestli nejsou zaprášené, nebo nějak jinak neviditelné a zda jsou kompletně v pořádku, nijak mechanicky poškozená. Vše se pečlivě prověřuje a následně je vydán protokol s tím, že musí být vše v pořádku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6717 (magazinrecenze.cz#193)


Přidat komentář