Projektování pasivních rodinných domů

Pasivní dům splňuje ty nejnáročnější požadavky na pohodové bydlení. Poskytuje stálou teplotu v průběhu celého roku bez ohledu na počasí ve venkovním prostředí, zajišťuje příjemný čerstvý vzduch a šetří provozní náklady.

Proč si pořídit pasivní dům?

Pasivní dům nabízí mnoho výhod oproti klasickým domům. Zajišťuje komfortní bydlení podle těch nejpřísnějších a nejnáročnějších požadavků. Navíc provozní náklady na chod domácnosti pasivního domu jsou mnohonásobně nižší než u běžných domů. V pasivním domě se netvoří průvan, je v něm zajištěn stálý přívod čerstvého a rovnoměrně rozprostřeného vzduchu, jednotlivé místnosti nevykazují žádné teplotní rozdíly, a v celém domě jsou zajištěny příjemné teploty, ať je léto, nebo zima. Pasivní dům je přímo stvořen pro milovníky přírody, neboť se jedná o naprosto ekologické bydlení, které je šetrné k životnímu prostředí. K tomu, aby pasivní dům splňoval vše, co se od něj očekává, je potřeba profesionálního a odborného projektu. Pouze na jeho základě je možné postavit dům, který bude odpovídat všem přísným nárokům na dokonalé, příjemné a levné bydlení.

Co je pro pasivní dům nezbytné?

Pasivní dům dělá pasivním především jeho kompaktní tvar, silná vrstva tepelné izolace, vzduchotěsnost domu, kvalitní okna, dveře a rámy, účinné větrání s rekuperací a další nezbytné podmínky.

Projekty pasivních domů

Při projektování pasivního domu je vždy nutné dodržovat přísná pravidla a zásady. Bez nich by totiž nebylo možné postavit pasivní dům, který by se vyznačoval požadovanými parametry, které z domu dělají komfortní bydlení. Tvar domu vždy odpovídá požadavkům toho, kdo si nechává dům postavit. U pasivního domu se musí vždy respektovat orientace ke světovým stranám. To proto, aby bylo využito co nejvíce solárního záření a tím došlo k úsporám energií. Pozemek pro pasivní dům by měl být orientován na jihovýchod až jihozápad. Přístupová strana do domu by měla být ze severní strany. Asi je Vám jasné, že ne vždy je možné sehnat přesně takový pozemek. Proto je potřeba nechat projekt vypracovat opravdu zkušeného odborníka, který má smysl pro to nalézt kompromisní řešení tak, aby umístil stavbu a dispozice domu nejvýhodněji.

Jaký tvar pasivního domu zvolit?

Rozhodně si při volbě tvaru nechejte poradit, ostatně jako se vším, od projektanta, který Vám doporučí s ohledem na Vaše finance a pozemek takový, který bude splňovat co nejvyšší nároky. Ideálním tvarem pro pasivní dům je takový, který poskytne co nejvíce užitného objemu. Projekt pasivního domu musí řešit v první řadě všechny architektonické požadavky investora, stejně jako umístění domu na pozemku v závislosti na jeho orientaci a přístupové komunikaci. Vždy musí být zachována veškerá pravidla pro projektování pasivního domu.

Jaký je postup projektování pasivního domu

Jestliže jste se rozhodli pro pasivní dům, nebo nad ním alespoň uvažujete, pak je na místě oslovit projektanta a jemu sdělit své představy plánované stavby domu, dále požadavky na architektonické a dispoziční řešení domu. Projekt začíná u architektonické studie stavby. Aby bylo vše zodpovědně navrženo, projektant provede důkladnou prohlídku stavebního pozemku a jeho okolí. Na základě zjištěných skutečností vypracuje návrh tvarového řešení domu včetně jeho dispozičního řešení. Pokud návrh investor odsouhlasí, dopracuje se architektonická studie. Následuje realizační projekt, který obsahuje všechny potřebné údaje, aby mohl být dům postaven dle všech platných právních předpisů a zásad nezbytných pro realizaci pasivních domů. Až na základě realizačního projektu bude možné zahájit stavební řízení.** Příprava projektu** trvá několik týdnů až několik měsíců. Proto je dobré oslovit projektanta s časovým předstihem, abyste pak nemuseli zbytečně dlouho čekat a odkládat již nasmlouvané záležitosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6716 (magazinrecenze.cz#45)


Přidat komentář