Vedení účetnictví Frýdek-Místek

Každoroční blížící se konec roku přináší podnikajícím subjektům nejen možnost posuzování, jak si na tom jejich firma vedla. Čeká je také řada povinností spojená s účetnictvím, odevzdáním daňových přiznání aj.

Využití vedení účetnictví ve Frýdku Místku

Na vedení účetnictví, daňové evidence, je možné se dívat skutečně čistě jen jako na povinnost, ale také jako na příležitost být před stávající i potenciální konkurencí. V tom případě je ovšem nezbytné, aby bylo účetnictví spravováno správně a včas. Jen tak je možné flexibilně reagovat na měnící se situaci na podnikatelském trhu. Ne každý účetní, ekonom se však může považovat za profesionála, který se vypořádá s běžnými, ale i záludnými otázkami kolem účetnictví a daní. V tomto případě se žádná chyba, opomenutí nepromíjí. Důsledky špatně vedeného účetnictví pak mají dopad na celkový chod firmy, na její úspěšnost. Ať už si Vaše firma prošla finanční kontrolou, a nedopadla zrovna nejlépe, nebo teprve kontrolu čekáte, pak zvažte možnost využití služeb externí účetní firmy, daňového poradce.V jejím případě máte jistotu, že zpracovaná účetní data, Vám budou dodaná nejen včas, ale také budou vypovídat o skutečnosti, ne domněnkách.

Profesionální účetní firmy Frýdek Místek

Již jsme se okrajově dotkli důvodů, proč by Vás vůbec mělo napadnout oslovit některou z profesionálních účetních firem. Jaké další důvody Vás mohou zaujmout, abyste již nemuseli vést Vaše účetnictví sami, nebo s využitím zaměstnanců, kteří však nemají tak hluboké teoretické znalosti a bohaté zkušenosti, neustálý aktuální přehled v účetním světě? Profesionální účetní firma Vám nabídne kompletní servis, který je spojený s jejími poskytovanými službami. Díky tomu se budete moci „na plný úvazek“ věnovat podnikání, plánování firemní strategie, cílů i cest, jak se k nim dopracovat. Profesionální účetní firma si nemůže dovolit, aby její služby nebyly poskytovány na špičkové profesní úrovni. Kdyby tomu tak bylo, pak by trvání takové firmy bylo velmi krátké. Na základě referencí by se k nim noví klienti nehrnuli, a stávající se nevrátili. Cena za poskytované služby je v porovnání se zaměstnáním kmenových pracovníků, o poznání nižší, co se týká provozních nákladů. Nemusíte totiž řešit vybavení kanceláře, nákup počítačové techniky, programů, jejich aktualizaci. Můžete si odpočítat náklady za spotřebu kancelářských potřeb, služeb (voda, topení) aj. Navíc, u profesionální firmy máte zaručený individuální přístup, diskrétnost a mlčenlivost. V neposlední řadě, kdyby náhodou došlo na určitou chybu, pak napravení škod je na firmě, ne na Vás. Účetní firma je pro všechny případy pojištěna. Ještě váháte, zda vsadit na nejistotu, nebo jistotu?

Poskytované služby v oblasti účetnictví

V oblasti účetnictví můžete u profesionální účetní firmy poptávat vedení účetnictví – vedení daňové evidence – účetní poradenství – dohled nad účetnictvím – kontrolu účetních dat, které firmě poskytnete – opravu účetních dat – zpracování účetních dat – zpracování interních účetních předpisů. Kompletní a detailní výčet poskytovaných služeb se může u jednotlivých účetních firem lišit. Co vše budete moci u Vámi vybrané firmy poptávat, se můžete dozvědět na nezávazné konzultační schůzce. Na ní se také můžete domluvit, jak bude Vaše spolupráce probíhat, nejen co se týká předávání podkladů, ale i odevzdávání vyhotoveného aj. Jsou účetní firmy, které nabízí možnost, že účetnictví budou zpracovávat přímo v sídle podnikajícího subjektu, ne tedy jen formou externího zpracování. Je na Vás, pro kterou z variant se rozhodnete. V prvním případě však musíte počítat se zajištěním vhodného místa, takže se tak trochu dostáváte na roveň zaměstnání kmenových pracovníků. Zvažte všechna pro i proti, která hovoří pro jednu, či druhou variantu. Druhá varianta pro Vás nemusí být vůbec nevýhodná, právě naopak. A obavy, že nebudete mít účetní data k dispozici zrovna ve chvíli, kdy budete potřebovat, je v dnešní době výpočetní techniky, internetu, takřka nemožné.

Zpracování účetních podkladů

Předmětem služby zpracování účetních pokladů je řada na sebe navazujících, či provázaných činností. Jmenovat můžeme například vyhotovení účetní závěrky, a to ve zkráceném rozsahu, nebo v plném rozsahu. Co se týká zkráceného rozsahu, tak zde byste především obdrželi rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přílohu. Co se týká plného rozsahu, tak zde byste především obdrželi kromě již uvedeného také výkaz o změně kapitálu, nebo cash flow. K dalším činnostem se pak řadí vyhotovení výroční zprávy, vyhotovení podkladů pro uveřejnění účetní závěrky, vyhotovení pokladů k žádosti o úvěr. Pokud byste se s firmou dohodli také na kontrolní činnosti v účetní oblasti, pak se Vám nabízí komplexní kontrola zpracovaného účetnictví, ale i namátková kontrola, a dále kontrola podkladů, na základě kterých bylo účetnictví zpracováno. Jednou z posledních služeb je pak možnost rekonstrukce finančního účetnictví, ke které se přistupuje, když je třeba účetnictví zbudovat od začátku, nebo dojde k vyhoření počítače, zálohy nejsou atd.

Účetní poradenství

U externí účetní firmy si můžete objednat výhodnou službu, kterou je účetní poradenství. V tomto případě rozhodně platí, dobrá rada nad zlato. I když můžete dřímat v rukou precizně vyhotovené účetnictví, není na škodu vědět souvislosti, které týkají účetnictví. Jaké konkrétní služby si můžete pod dohledem představovat? Kupříkladu se jedná o celkový dohled na finančním účetnictví, dohled nad zpracováním účetních výkazů, informování Vás, kdy se blíží jaké termíny, seznamování Vás, jaké změny vejdou, vešly v platnost. V rámci účetního poradenství se také můžete dohodnout na metodické pomoci při sestavování rozvahy, na metodickém dohledu nad účetnictvím, na zpracování účetního rozvrhu, tvorbě i zavádění systému v účtování, na zpracování pravidel i postupů samotného účtování, na zpracování vnitrofiremních směrnic, ke kterým patří například archivace, oběh dokladů, odpisový plán aj. V každé uvedené dílčí službě můžete očekávat profesionální přístup, precizně odvedenou práci, či pomoc, která Vám pomůže být úspěšnými v podnikatelském světě. Nejedna firma již dlouhodobě využívá služeb externích účetních firem, poté, co se klienti přesvědčili, jaké výhody jim profesionálně zpracované účetnictví, může přinést. Kontroly z finančních úřadů, respektive jejich výsledku se již uvedené firmy nemusí obávat. Nedoplatky, penále již nepřichází v úvahu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6708 (magazinrecenze.cz#152)


Přidat komentář