Účetnictví, daně, mzdy - okres Hradec Králové

Externí účetnictví získává stále na větší oblibě, a to u všech podnikajících subjektů, ať už se jedná o menší či střední právnické osoby, fyzické osoby aj. Podnikáte-li, pak i Vy se můžete těšit z nemalých výhod, které externí účetnictví nabízí.

Obrátíte-li se na fundovanou, zkušenou účetní firmu, pak můžete očekávat profesionálně vedené účetnictví, či daňovou evidenci. Nabídka služeb účetních firem zahrnuje i další, nezanedbatelné služby. Například se můžete dohodnout také na vedení mzdové, personální agendy, outsourcingu, rekonstrukci účetnictví aj.

Účetnictví, daňová evidence Hradec Králové

Účetní oblast zahrnuje dílčí činnosti, které na sebe úzce navazují, jsou navzájem provázané aj. V případě, že se Vás týká povinnost vedení daňové evidence, máte sice „úlohu“ o něco zjednodušenou, co se týká množství agendy, ale zase nemůžete, na rozdíl od vedení účetnictví, počítat s podrobným, uceleným přehledem o stavu Vašeho hospodaření. Není pak tedy výjimkou, že řada firem přechází dobrovolně k vedení účetnictví, ač ze zákona nemusí. S Vámi vybranou firmou se pak můžete dohodnout, zda bude pro Vás lepší přejít na účetnictví, pokud ho již tedy nezpracováváte, či zůstat u daňové evidence. V každém případě však můžete u účetní firmy poptávat ucelený balíček služeb, a to včetně zastupování na úřadech.

Zastupování na úřadech Hradec Králové

Vy, jako podnikající subjekt potřebujete „držet v ruce“ správná data v požadovaný čas, abyste mohli firemní strategii upravit, pozměnit, sledovat, jak si Vaše firma stojí v sílícím konkurenčním tlaku aj. Ovšem nejen Vy samotní se zajímáte o účetní data. Ta samá účetní data chce vidět i kontrolní orgán, ať už finanční úřad, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení aj. Data, jejich správnost co do formálnosti, je pravidelně orgány kontrolována. Taková kontrola však není záležitostí hodinovou, ale častokrát i několikadenní. Budete si moci ušetřit ve velké míře Váš čas, využijete-li i dílčí služby spočívající v zastupování na úřadech.

Zpracování mezd Hradec Králové

Ten, kdo neměl tu možnost zabývat se zpracováním mezd, si můžete pod pracovní činností představovat „jen“ vypočítání mezd, výplat, kdy ještě k této činnosti je mu ve značné míře nápomocný přímo určený software. Pravda, ovšem jen velmi okrajově. Při zpracování mezd, ale to platí i pro vedení účetnictví, daňové evidence, se využívá speciálních programů. Ovšem programy jsou jen jakousi oporou. Nejde jen o ledajaká naťukání údajů, dat do počítače, zmáčknutí konkrétní klávesnice a vyjede spočítaná mzda, či účetní závěrka apod. Krom toho, programy, byť sebelepší, nemohou počítat s veškerými možnými případy, které přináší praxe, a to, i když účetní a mzdové programy navrhují experti. Hodně tedy záleží na lidském faktoru, respektive hlubokých teoretických znalostech a několikaletých praktických zkušenostech.

Zpracování mezd – měsíční činnosti Hradec Králové

Jaké jednotlivé činnosti se „ukrývají“ pod mzdovým účetnictvím? Jedná se tedy o pravidelný měsíční výpočet mezd, včetně zákonných odvodů pojistného (sociální a zdravotní), včetně záloh na daň z příjmů. Následuj nezbytný tisk výplatních listin a přehledů pro OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovny, u kterých jsou zaměstnanci přihlášeni. Měsíční výkazy se pak předávají konkrétním institucím.

Zpracování mezd – pravidelné činnosti Hradec Králové

Vedle měsíčních činností zahrnuje zpracování mezd také vedení ELDP (evidenčních listů důchodového pojištění), dále čtvrtletní výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, roční zúčtování záloh na daň z příjmů aj.

Zpracování mezd – nepravidelné činnosti Hradec Králové

Kromě pravidelných činností zahrnuje mzdová agenda také nárazové činnosti, a to především tak, jak pracovníci firmy odcházejí, či přicházejí. Je třeba dbát na včasné přihlášky a odhlášky zaměstnanců u příslušných úřadů. K nepravidelným činnostem také patří přítomnost při nárazových i pravidelných kontrolách aj.

Outsourcing Hradec Králové

Jak vedení účetnictví, tak zpracování mezd může probíhat mimo Vaši firmu. K tomuto kroku se uchylují podnikající subjekty například z důvodu nižší nákladnosti, utajení informací mezi pracovníky aj. Pokud se tak rozhodnete i Vy, budete „jen“ dostávat Vámi požadovaná data v dohodnutých termínech. Můžete se dohodnout na elektronickém zasílání, osobním předání apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6705 (magazinrecenze.cz#48)


Přidat komentář