Ready made cena

V několika posledních letech se na trhu s obchodními společnostmi začal objevovat výraz ready made. Co se pod tímto termínem skrývá? Jaký je jeho smysl a co vše tento produkt obnáší?

Ready made

Ready made je produktem, který v naprosté většině případů poskytují právnické společnosti. Jejich úkolem je zakládat prázdné firmy, aby je mohly následně dále prodat zájemcům. V čem spočívá výhoda této služby? Především v tom, že kupující ve velmi krátké době, zpravidla ve dvou až třech dnech, získá řádně, správně a v souladu se zákonem založenou obchodní společnost, aniž by se musel o cokoliv starat, obíhat úřady a vypisovat žádosti. Díky této službě se akcionáři i společníci stanou majiteli během pár dní od podepsání smlouvy o převodu obchodního podílu nebo převodu cenných papírů. Podnikat lze začít okamžitě. Navíc nově vybudovaná firma nemá vůbec žádné závazky vůči třetím stranám.

Výhody ready made

Ready made nese pro kupující pouze samé výhod. Jednou z největších výhod je, že prodávaná společnost může začít** okamžitě obchodovat.** Není tedy povinna procházet běžným procesem nutným pro založení nové firmy a čekat na její vznik, který se může vléct týdny až měsíce. Ready made společnosti, které zakládají tyto firmy, nejsou nijak ekonomicky aktivní, proto novému majiteli nehrozí vůbec žádné riziko vůči třetím stranám. Důkazem, že společnost od svého vzniku nevyvíjela vůbec žádnou podnikatelskou činnost, je prohlášení vydané statutárním orgánem, ve kterém je stanoveno, že se firma zavazuje, že prodává společnost, která nevyvíjela absolutně žádnou živnostenskou ani podnikatelskou činnost. Dalším důležitým prohlášením je to, že společnost není zavázána z titulu směnky nebo jiných cenných papírů. Z toho plyne, že nově kupující nekupuje skrytě zadluženou společnost.

Ready made ceník

Kolik stojí takto pohodlně koupená společnost? Cena za založení firmy je klíčovým faktorem především pro začínající podnikatele, kteří chtějí veškeré své náklady vynaložit na podnikatelský start, do reklam, do nákupu zboží, do vybudování sídla, apod. Kupující si je jistě vědom, že při založení společnosti je nutné zaplatit stanovený** základní kapitál,** bez něhož by firma nemohla vzniknout. Např. u společnosti s ručením omezeným je výše základního kapitálu stanovena na 200 tisíc korun. Tuto částku je nutné zakládající firmě zaplatit, včetně služeb, které v rámci založení společnosti vykonala. Výsledná cena tak je samozřejmě vyšší, než pouhé splacení kapitálu. V současné době však existuje na trhu dost velký počet ready made společností, díky čemuž se dá ušetřit spousta peněz. Konkurence je veliká a ready made společnosti nabízí své služby za hodně zvýhodněné ceny. V dnešní době lze pořídit ready made s.r.o. již od cca 20 tisíc korun, což odpovídá přibližně sumě, kterou by kupující musel zaplatit i v případě, kdy by si firmu** pořizoval vlastními silami.**

Co zahrnují služby ready made?

Vedle založení společnosti jsou v ceně, případně za příplatek, účtovány i další služby. Základní služby jsou zahrnuty již do základní ceny, ty doplňkové si může kupující objednat za příplatek. O jaké služby se jedná?

Může se jednat o všechny výpisy z příslušných rejstříků, poplatky za návrh změn do obchodního rejstříku, registrace k dani z příjmu, ověření veškerých potřebných podpisů.

Rozpis cen za služby

Založení společnosti s.r.o. bez sídla může kupujícího vyjít na** cca 17 tisíc**. U společnosti a.s. si již kupující připlatí, neboť tato může kupujícího vyjít od 30 tisíc nahoru. Založení s.r.o. s kapitálem zakládající společnosti bez sídla vychází na** cca 23 tisíc.** Založení společnosti ready made navíc může zdarma zahrnovat organizaci valné hromady a změnu orgánů společnosti, převod 100% obchodního podílu, případně 100% akcií, kompletní přípravu zakladatelských dokumentů, vyhotovení veškeré dokumentace, podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, návrh na zápis změn do obchodního rejstříku, ohlášení volných živností, atd.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6707 (magazinrecenze.cz#146)


Přidat komentář