Oddlužení a osobní bankrot - Liberec

Každá doba s sebou přináší své. Dříve jsme si nemohli vše, po čem jsme toužili, koupit. Zboží často nebylo k sehnání. Zato však byla větší jistota zaměstnání. V současné době je to prakticky naopak. Koupit si můžeme vše, a to i když na to nemáme.

 

Půjčky a zase půjčky, všude kam se podíváte. Stačí si koupit noviny, časopisy, zapnout televizi, a je jen malá pravděpodobnost, že neuvidíte reklamu na nějakou tu „báječnou“ půjčku, díky které si budete moci splnit sen. Reklamní tahy fungují, a tak řada z nás „podlehne“, a půjčku si vezme. Někdo však nezůstane jen u jedné. Vzít si půjčku není mnohdy nijak složité, a z peněz je možné se těšit třeba ještě ten samý den, kdy máme půjčku schválenou. Jenže půjčky je třeba splácet. A zde může nastat onen kámen úrazu. Je možné, že budeme mít vše pečlivě spočítané, a tak nebudeme předpokládat, že bychom měli i v pozdějších měsících problém se splácením. Jenže, jak již to tak bývá, realita může být mnohdy jiná. Přijde nemoc, ztratíme práci, a rázem se ocitneme v dluzích. Co potom?

Oddlužení a osobní bankrot

Oddlužení a osobní bankrot - Liberec

Pokud Vás také dostihly finanční problémy a chcete je řešit dříve, než bude pozdě, doporučujeme Vám obrátit se na paní Renatu Valešovou, která se zabývá** insolvenčním poradenstvím a oddlužením**.

Paní Valešová při své činnosti vychází ze svých zkušeností, které nasbírala u společnosti** Abivia s.r.o.** a díky kterým je schopna vždy nabídnout a zajistit klientovi to nejlepší řešení. Nemyslete hned na nejhorší věci, ale nechejte si odborně poradit a zjistíte, že ne vždy je Vaše finanční situace neřešitelná. Někdy postačí malá pomoc, rada, doporučení a Vy můžete svou tíživou finanční situaci jednou provždy vyřešit.

Snažte se řešit finanční problémy včas. Pro každého se najde vhodné řešení.

Paní Valešovou najdete na adrese:** 1. Máje 97/25, Liberec**

Telefonní kontakt:** +420 725 215 281
**

*** ** **** *** Emailové spojení:** valesova@abivia.cz**

Více informací o oddlužení a osobním bankrotu naleznete zde:
http://abivia.cz

Řešení jak se zbavit dluhů

Ten, kdo se ocitne v dluzích, postupuje různě. Někdo volí řešení, které ho může dostat do záhuby, respektive ještě větších problémů. Řeč je o vytloukání klínu klínem, kdy pro splacení půjčky si vezme půjčku jinou. Jenže každá půjčka s sebou přináší i úroky, a ty postupně narůstají. A tak sice dotyčný může splatit první půjčku, ale opětovně nebude mít na splacení druhé půjčky. Vezme si tedy další půjčku. Jenže zde již budou úroky větší, protože je třeba počítat s dobou, kdy byla „na světě“ půjčka první a druhá. Svým způsobem se jedná o tzv. letadlo. Ovšem s tím rozdílem, že Vás na jejím konci s největší pravděpodobností nečeká zisk, ale značná ztráta. Od této formy řešení** zbavení se dluhů** raději upusťte.

Oddlužení a osobní bankrot

Oddlužení formou osobního bankrotu - Liberec

Vhodným řešením je oddlužení formou osobního bankrotu. Díky včasnému řešení se budete moci vyhnout případné exekuce, která by Vás čekala, kdybyste třeba dělali tzv. mrtvého brouka. Ten, komu bude oddlužení schváleno příslušným soudem, bude chráněn právě před mocí exekutorskou. Navíc, v ten moment, co bude možnost oddlužení schválena, přestanou úroky růst. Zastaví se, a dál nebudou narůstat. Což jistě také není zanedbatelný fakt, proč se pro oddlužení rozhodnout.

Formy oddlužení

V rámci oddlužení se můžete setkat s různými variantami. Jednou z variant je již zmíněný osobní bankrot. Osobní bankrot je možný pro toho jedince, který se do úpadku nedostal na základě podnikání. O osobní bankrot může požádat fyzická nepodnikající osoba. Zde jsou ony půjčky, úvěry, spotřebitelské půjčky apod., které není schopna osoba splácet. Další formou oddlužení je konkurs. Konkurs se již týká podnikajících subjektů. Ke konkursu se přistupuje, pokud nepřichází v úvahu reorganizace firmy. Při reorganizaci podnikající subjekt splácí své dluhy věřitelům, a současně za stanovených podmínek „ozdravuje“ firmu, respektive podniká dál. Ve všech případech je vhodné se stran oddlužení obrátit na specializovanou firmu, která Vám poskytne jistotu, že nebude nic opomenuto, čímž se zvýší pravděpodobnost na kladné vyjádření k žádosti o oddlužení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6706 (magazinrecenze.cz#63)


Přidat komentář