Internet Info Webtrh s.r.o. - Zkušenosti

Kdo dnes nepoužívá internet, jako by nebyl. Internet slouží k vyhledávání informací ze světa, z domova, ale také ke hledání a oslovování různých firem. Proto je v zájmu každé takové společnosti, aby měla na internetu co nejlepší pověst.

Ochrana pověsti na internetu

Většina lidí, kteří hledají nějakou firmu na internetu, dá přednost té, která má co nejlepší pověst. Proč by také měli platit za služby firmě, o které se dočetli samá negativa, když mají na výběr z mnoha dalších, které se těší výborné pověsti. Co ale dělat, když se firma snaží sebevíc, pracuje na maximum a svým zákazníkům vychází vstříc ve všech bodech, ale přesto ji někdo na internetu záměrně poškozuje a šíří o ní samá negativa? V takovém případě je na místě se bránit. Ochrana dobré pověsti na internetu je novým odvětvím, které využívá stále více firem.

Kdy vyžít ochranu pověsti na internetu?

Možných způsobů, jak ochránit pověst firmy na internetu, je hned několik. Jedním z nich je např. poskytovat služby na tak vynikající úrovni, a produkovat takové výrobky, že se zkrátka nenajde nikdo takový, kdo by firmu negativně hodnotil. Je to jedna možnost, avšak ani to není zárukou, že se nenajde někdo, kdo bude chtít firmu záměrně poškodit. Např. méně úspěšná konkurence vynaloží dostatek úsilí, aby úspěšnou, spolehlivou a oblíbenou firmu poškodila tak, že jí klesnou tržby doslova ze dne na den. V tomto případě není na co čekat a je potřeba se bránit. Obzvlášť v případě, kdy si jako majitel firmy zadáte do vyhledávače název firmy nebo třeba výrobku a hned na první stránce se objeví samé negativní informace, které se ani nezakládají na pravdě. Nebojte se, i tento stav lze ovlivnit, stačí pouze vědět, jak na to. Tyto negativní informace lze odsunout na zadní pozice, na které se už naprostá většina lidí ani nedostane, neboť téměř vždy čteme pouze několik první desítek stran, a naopak dostat do popředí odkazy na stránky s obsahem, které jsou pozitivní a přímo vytvořené pro tento účel.

Internet Info Webtrh s.r.o. – Zkušenosti

Co má pro firmy větší cenu než dobrá pověst? U mnohých trvá roky, než si ji vybudují a dostanou se do povědomí lidí, kteří se na ni rádi obracejí. Důvěra lidí je pro každou firmu k nezaplacení. Mnohým, kterým se tato nepříjemná situace stala, a byli ze strany neznámých anonymů pomluveni na internetu, což jim výrazně kazilo pověst a mělo výrazný vliv na jejich úspěch a tedy i výdělek, pomohla společnost Internet Info Webtrh s.r.o. Zástupci takto poškozených firem uvedli, že postačila velmi krátká doba na napravení stavu. Po oslovení společnosti Internet Info webtrh s.r.o., se věci dali velmi rychle do pořádku. Negativní informace o firmách zmizely a nahradily je pozitiva, která opět dokázala lidi utvrdit v tom, že před nimi stojí spolehlivá, slušná a zavedená profesionální firma, která má zájem poskytovat svým zákazníkům služby na té nejlepší úrovni. Ti, kteří měli čest spolupracovat se společností Internet Info Webtrh s.r.o byli přímo nadšení rychlou reakcí a ještě rychlejšími výsledky. Negativa, která o nich byla napsána a publikována, se tak nestihla dostat do povědomí více lidem, díky čemuž nepřišly o mnoho zakázek. Navíc společnost na ochranu dobré pověsti na internetu pro ně pracuje i nadále, vyhledává všechny informace o firmě, a v případě výskytu negativních komentářů tyto opět odstraňuje nebo odsouvá na zadní pozice, co nejdál z dosahu veřejnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6709 (magazinrecenze.cz#163)


Diskuze a zkušenosti

Master | 30.11.2014 19:32
Re: Internet Info Webtrh s.r.o. - Zkušenosti Právo na ochranu dobrého jména právnické osoby je obdobou ochrany, která je poskytována osobnostním právům fysické osoby. Obdobné jsou i sankce za neoprávněný zásah do tohoto práva. Ochrana dobrého jména právnické osoby je však užší a omezuje se fakticky jen na ochranu jejího jména a dobré pověsti: jak bylo judikováno, právnické osobě nesvědčí právo na důvěrnost osobních údajů, přičemž další práva (např. na rodinný život nebo na fysickou integritu) jsou u právnické osoby vyloučena pojmově. V českém právním řádu je ochrana těchto práv zakotvena ustanovením § 19b odst. 2 a 3 občanského zákoníku.

Robbert | 02.12.2014 12:21
Re: Internet Info Webtrh s.r.o. - Zkušenosti V čem spočívá ORM: Proto je důležité: Aby se o vás na internetu psalo co nejvíce pozitivně. Pokud se píše negativně, smazalo se to, zapadlo to (aby to nikdo nikdy nenašel), nebo se informace v nejhorším případě neutralizovala. Aby se negativní informace o vás ututlala nebo se zabránilo jejímu šíření.


Přidat komentář