Insolvenční poradenství a oddlužení Beroun a Brno

Dle statistických údajů více než 80 procent domácností v České republice má v současnosti, anebo mělo někdy během uplynulých 25 letech, potíže s dluhy, což je nesmírně vysoké číslo.

Ještě více zarážející je stále stoupající počet exekucí, který v česku dosahuje okolo jednoho milionu ročně. Snad za to může nechvalně známý byznys s exekucemi, kdy vlivem všemožných více či méně absurdních poplatků výše dlužné částky narůstá o desetitisíce korun, avšak prvotním spouštěčem laviny problémů je dozajista nerozvážnost těch, kteří si peníze půjčují.

Stalo se něco podobného i Vám a nyní již nevíte, jak dál? Hrozí Vám nebo již probíhají exekuce a bojíte se, že přijdete o bydlení nebo o veškerý majetek? V takových situacích bývá poslední možností záchrany** soudem řízené oddlužení**.

Osobní bankrot a oddlužení Beroun a Brno

Pakliže je vlivem Vašich dluhů a hrozících nebo již probíhajících exekucí ohrožena Vaše existence, může být soudní oddlužení tím správným krokem, který Vám pomůže se zase postavit na nohy. Dostat od soudu povolení k osobnímu bankrotu a následnému oddlužení však není automatický proces, na který dosáhne každý. Je třeba splnit několik zásadních podmínek. Přípravu insolvenčního návrhu proto rozhodně nepodceňujte. Jenom profesionálně zpracovaný návrh na povolení oddlužení má skutečnou šanci na úspěch. Je potřeba doložit spoustu listin a doplnění podpisů.

Jak probíhá oddlužení?

Pokud se Vám podaří splnit všechny podmínky pro osobní bankrot, úspěšně projít nezbytným soudním řízením a soud Vám povolí řízené oddlužení, čeká Vás 5 „chudých“ let. Po tuto dobu bude část Vašich příjmů povinně odváděna insolvenčnímu správci, který je využije ke splácení Vašich dluhů. Z platu Vám tak zbude jen taková částka, jejíž výše postačí na pokrytí nejnutnějších nákladů domácnosti.

Po celou dobu však budete chráněni před exekucemi a především po skončení 5letého období budete oficiálně zbaveni všech dluhů, i kdyby se během té doby všechny dluhy splatit nepodařilo. Zbytek dlužné částky pak věřitelům uhradí stát.

Podmínky pro osobní bankrot a oddlužení

Je však třeba předem říci, že pro umožnění osobního bankrotu a následné soudem řízené oddlužení je nutno splnit určité podmínky. Pro úspěšné přijetí a schválení žádosti o oddlužení je nutno vyhovět následujícím zákonem daným požadavkům:

 

  • Je třeba mít příjem nebo příjmy v takové výši, případně majetek v takové hodnotě, abyste byli schopni během pěti let splatit minimálně 30 % z celkové dlužné částky.
  • Nesmíte být v posledních pěti letech odsouzen za trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy, avšak za určitých okolností lze zažádat o výjimku z tohoto bodu.
  • V době podání žádosti o osobní bankrot nesmíte být podnikatelem.
  • Dluhy nesmí pocházet z podnikání, avšak lze zažádat o výjimku z tohoto bodu, pokud z podnikání pochází maximálně 30 % z celkové výše dlužné částky.
  • Je třeba, abyste měli dluh minimálně u dvou věřitelů.
  • Dluh musí být déle než 30 dnů po datu splatnosti, popřípadě hrozí, že tato situace nevyhnutelně nastane.
  • Nejste ze svých příjmů anebo prodejem svého movitého i nemovitého majetku schopni své dluhy uhradit tak, abyste neohrozili existenci své domácnosti.

Nyní si podmínky pro úspěšné schválení soudem řízeného oddlužení proberme více podrobněji:

Uhrazení minimálně 30 % z dlužné částky během 5 let

Jednou ze zásadních podmínek, na kterou bohužel mnoho žadatelů o osobní bankrot nedosáhne, je mít pravidelný příjem v takové výši, aby z něj bylo možno během 5 let trvajícího oddlužení uhradit minimálně 30 % z celkové výše dlužné částky. Nemusíte se obávat, že by Vám soud během této doby zabavoval celou mzdu a Vám nezbylo vůbec nic.** Insolvenční správce** zabaví pouze takovou část mzdy, aby nebyl ohrožen běžný provoz domácnosti.

Nemusí se ale jednat jen o mzdu. Pro účely oddlužení je možné použít jakékoliv příjmy kromě sociálních dávek a tedy například příjmy z pronájmu anebo prodeje svého majetku (o tento případný prodej se postará insolvenční správce).

V případě, že selže výše příjmů a nemáte ani dostatečně hodnotný majetek, můžete vyzkoušet ještě poslední možnost, jak na oddlužení dosáhnout a to požádat někoho ze svých blízkých anebo dobrých přátel, aby na splácení Vašich dluhů po příštích 5 let pravidelně a v dostatečné výši přispíval(i).

Po dobu 5 let si tedy budete muset pořádně utahovat opasek, ale díky tomu budete plně chránění před všemi, i již probíhajícími exekucemi a pokud se podaří splnit požadavek splacení minimálně 30 % z dlužné částky, soud Vás po 5 letech oficiálně oddluží a případné zbývající dluhy věřitelům uhradí stát. Ochrana před exekucemi samozřejmě platí jen pro ty dluhy, které jste uvedli v žádosti o oddlužení.

Odsouzení za trestný čin v posledních 5 letech

Další podmínkou pro úspěšné schválení návrhu na soudem řízené oddlužení je nebýt v posledních pěti letech pravomocně odsouzen za trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy (např. krádež, podvod, zkrácení nebo neodvedení daně, neoprávněné podnikání apod.).

Lze však požádat o výjimku z této podmínky, avšak žadatel musí soudu prokázat, že se žádostí o osobní bankrot nesnaží neoprávněně zbavit odpovědnosti za své dluhy. Pro tento účel je vhodné kontaktovat zkušeného advokáta.

Závazky (dluhy) nesmí být z podnikatelské činnosti

Další podmínka říká, že žadatel o osobní bankrot nesmí do žádosti zahrnout dluhy, které vznikly z podnikatelské činnosti. Z této podmínky je však možné požádat o výjimku a do žádosti tak zařadit i dluhy z podnikání, avšak maximálně do výše 30 % z celkové dlužné částky. Udělení výjimky však není automatické a rozhoduje o ní soudní znalec.

Více věřitelů

Mezi podmínky úspěšného přijetí návrhu na oddlužení dále patří mít více než jednoho věřitele, minimálně tedy dva.

Závazky po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů

Alespoň jeden z dluhů musí být déle než 30 dnů po uplynutí lhůty splatnosti, případně lze hodnověrně předpokládat, že tento stav nevyhnutelně nastane.

Pakliže Vaše závazky ještě nepřekročily tuto lhůtu, ale víte, že se tak nevyhnutelně stane, je lepší nečekat a požádat o oddlužení s tím, že bude třeba prokázat nevyhnutelnost tohoto kroku, protože se tak vyhnete nárůstu dluhu o poplatky z prodlení.

Skutečné ohrožení existence domácnosti

Poslední, ale neméně důležitá podmínka říká, že je nutné být v reálné platební neschopnosti, případně lze prokázat, že tato situace nevyhnutelně nastane. O platební neschopnost se jedná tehdy, pokud:

  • dlužník není schopen včas splatit více než polovinu svých dluhů,
  • anebo byla lhůta splatnosti některého ze závazků překročena minimálně o 3 měsíce,
  • anebo byla na dlužníka vyhlášena exekuce, avšak šance, že díky exekuci budou veškeré dluhy řádně splaceny, jsou mizivé, neboť výnosy získané prodejem majetku dlužníka nemohou postačit na úplné splacení závazků.

Hypotéky

Uvažujete o koupi bytu či domu? A nevíte, jakým způsobem nové bydlení zaplatíte? Jak si zajistíte svůj majetek a životní úroveň své rodiny do budoucna? Uvažujete o hypotéce, ale tápete, kterému bankovnímu institutu dát přednost? Hypotéka je závazek na dlouhá léta a je třeba si uvědomit, že každá hypoteční nabídka je něčím specifická a nehodí se pro každého. Od toho jsou tady pro Vás odborníci, kteří Vám pomohou. Nabízí pro své klienty veškeré** služby v oblasti hypoték a úvěrů** bez poplatků předem, profesionální přístup, rychlost a jednoduchost vyřízení, odhad nemovitosti zdarma a zajištění kompletního právního servisu. Nabízí hypotéku na koupi nemovitosti, neúčelovou hypotéku, refinancování hypotéky, ale také konsolidaci stávajících dluhů. Máte zde také možnost vyřízení půjčky do 3 dnů, kdy jsou klientovi finanční prostředky zaslány v den uzavření smlouvy, možnost nebankovní půjčky s možným odkladem splátek až o tři měsíce v průběhu splácení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6711 (magazinrecenze.cz#184)


Přidat komentář