Psychologická poradna pro děti

Má vaše dítě potíže ve škole, je nesoustředěné, nosí špatné známky a žádná domluva nepomáhá? Obraťte se na odborníky v psychologické poradně. Zjištění správné diagnózy a správná léčba bude začátek pro jeho bezproblémové dětství.

Psychologická poradna

Nejenom u dospělých, ale i u dětí se vyskytuje řada psychických problémů. Na poruchy chování u dětí se proto zaměřují specializovaná pracoviště. Přístup psychologů k dětem musí být individuální a velmi citlivý. Také je důležitá spolupráce dítěte pro správné stanovení diagnózy. Dětský organizmus se neustále vyvíjí a s ním se vyvíjí i mozková činnost a motorika. Nejčastějšími problémy v dětství bývá porucha řeči. Po nástupu do školy se také může projevit** porucha čtení, porucha psaní** nebo** porucha počítání**. Pokud vaše dítě ve škole neprospívá, zajděte s ním co nejrychleji k dětskému psychologovi, aby se zamezilo pozdějším mnohem větším problémům. V žádném případě dítě netrestejte, protože s odbornou pomocí se vše určitě zlepší.

Dyslexie u dětí

Toto psychické onemocnění postihuje asi jedno dítě z deseti. Její příčinou je neúplný vývoj určité mozkové oblasti. Pokud se včas nezačne léčit, může ovlivnit prospěch dítěte ve škole a způsobit mu potíže i v dospělosti. Při dyslexii je narušeno vnímání slov a písmen. Zrak a sluch však u dyslektiků nijak poškozené nejsou. Informace ze smyslových orgánů přicházejí do mozku zcela správně. K chybě dochází při jejich ukládání a potom při zpětném vybavování. Při poruše čtení dítě nerozumí nejen dlouhým slovům, ale i slovům o jedné slabice. Při poruše psaní má zase dítě problémy vytvořit tvar písmene. To se pak projeví i následně u poruchy počítání, protože dítě nezvládá správné psaní číslic. Dyslexie může rovněž přivodit potíže s rozpoznáváním předmětů hmatem. Děti mohou trpět jen některou z popsaných potíží, nebo jejich kombinacemi. Dyslektické děti bývají považovány za hloupé, neposlušné, tvrdohlavé. Opak je však pravdou. Bývají většinou velmi inteligentní a bystré. Je proto nutné, zajistit jim individuální výuku, která pomůže při obecných potížích.

Porucha pozornosti a hyperaktivní jednání

U některých dětí můžeme pozorovat** nesoustředěnost**, potíže s koncentrací, pohybový neklid a neukázněnost. Může to být způsobeno lehkou mozkovou dysfunkcí. Tyto děti potřebují individuální přístup, jak v rodině, tak i ve škole. Intenzivní péče je zárukou toho, že v pozdějším věku bude zcela bez obtíží. Pokud se léčba zanedbá, stav dítěte se bude zhoršovat.

Dětská psychologie se zabývá i jinými mnohem horšími problémy jako například léčbou týraných, nebo zneužívaných dětí. Také v období dospívání, kdy děti přicházejí do styku s různými návykovými látkami je někdy zapotřebí pomoc psychologa. Rodiče také hledají odbornou pomoc, když se u jejich dětí projeví porucha příjmu potravy. Pokud vás některé potíže s vašimi dětmi přivedou do ordinace psychologa, nemusíte se obávat, že se cokoliv dostane na veřejnost.  Pokud si to budete přát, péče psychologa může probíhat v anonymitě. Také je bezplatná. Vše je zaměřeno na** ochranu osobnosti dítěte**.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6692 (magazinrecenze.cz#30)


Přidat komentář