Koučink, koučování

Napětí, stres, apatie, nechuť k jakýmkoliv činnostem, problémy ve vztahu, osobní krize. Existuje vůbec v současnosti člověk, který tyto situace nezažil na vlastní kůži? Většinu populace sužují problémy způsobující trápení.Jak si od nich pomoci?

Snad každý si někdy položil otázku: „Jaký smysl má můj život? Proč a kam jdu?“ Nakolik a jak si kdo umí odpovědět, je individuální. Najít pomyslnou červenou nit, která člověka provází při jeho jednání, odhalit vlastní potenciál, tedy to, co je konkrétnímu člověku nejbližší a může díky tomu naplno uspokojovat potřeby své i druhých, je klíčové.

Koučování a osobní kouč

Koučování je nástroj, který pomáhá člověku v jeho osobním rozvoji a růstu, při hledání a nalézání vlastních hodnot i cest v životě a využít se dá v jakékoli oblasti lidských činností – např. životní, podnikatelský, firemní či exekutivní koučink.

Kouč není psycholog

Jednou z účinných možností jak navrátit své mysli ztracenou rovnováhu a jak znovu získat chuť do života, je koučink.

Koučování není povídání si s psychologem nebo terapeutem, je to práce na sobě. Chcete-li něco ve svém životě změnit, potřebujete se rozhodnout, řešíte dilema, jste na rozcestí, toužíte splnit si sen, vydat se novými směry, uspořádat si vlastní myšlenky, porozumět sobě a svým hodnotám, vylepšit pracovní či osobní vztahy, cítíte, že Vaše podnikání vyžaduje nový přístup…

Druhy koučinku

Kouč se může specializovat na různé oblasti člověka. Na jeho osobní růst, profesi i vztahy. Návštěvu kouče lidé volí ve chvílích, kdy ve svém životě uváznou na mrtvém bodě, prožívají stereotyp jak v práci, tak například ve vztahu, chtějí změnit zaměstnání, ale nemají plnou představu o tom, co by chtěli dělat, a především se nemohou rozhoupat k činnosti.

Osobní koučink

Osobní kouč napomáhá odhalit vlastní zdroje a schopnosti, probudit je a cíleně využít ve prospěch koučovaného tak, že ten získává důvěru ve své vlastní síly a tím i v cestu k řešení a dosahování čehokoli v životě. Kouč věří v hluboký potenciál vlastních schopností člověka.

Z toho vyplývá, že kouč je člověk, který nebude Vaši situaci sám řešit. Osobní kouč umožňuje utřídit si myšlenky, seřadit priority, vyloučit nedůležité, získat nadhled nad právě nastalou situací a uvidět konkrétní kroky, které povedou k řešení toho, čím se právě hlouběji zabýváte.

Osobní kouč Vám nevnucuje své nápady ani své zkušenosti. Osobní kouč Vás správně kladenými otázkami dovede k tomu, abyste sami probudili své nápady, objevili skutečně vlastní řešení, nalezli a odhalili své rezervy a možnosti a postupně, pokud o to budete stát, je uvedli v život. Cílem i prostředkem takové spolupráce je porozumění tomu, jak pracuje lidský mozek a jak těchto poznatků využít ve svůj prospěch směrem k toužené změně.

Vztahový koučink

Na kouče se lidé také obrací s otázkami vztahovými, a to ať už se jedná o vztahy partnerské nebo rodinné. Kouč Vám pomůže, pokud právě prožíváte vztahovou krizi a nemůžete nalézt to správné řešení jak z ní ven, pokud chcete navázat nový vztah, ale určité bloky Vám v tom brání, pokud potřebujete svůj vztah oživit a dát mu novou perspektivu atd.

Jak probíhá koučování

Koučování probíhá formou dialogu mezi koučem a jeho klientem. Koučování nerozpitvává Vaši minulost. Smysl koučování naopak tkví v pohledu do budoucnosti. V tom, abyste se přestali bát učinit krok kupředu, abyste se k němu odhodlali a Vaše budoucnost tak nabrala pozitivní a hmatatelnou podobu.

Kouč napomáhá rozvíjet Vaše sny a přání tak, abyste našli cestu k jejich realizaci, abyste si uměli vytvořit smysluplný a dosažitelný plán, který Vás dovede k Vašemu cíli. Pomůže Vám nalézat cestu z možných problematických situací. Může otevřít nové pohledy na Vaše vztahy ať už partnerské, pracovní nebo jakékoli jiné.

Kouč dokáže probudit vaši skrytou tvůrčí mysl, pomůže Vám k objevu Vašeho osobního potenciálu, pomůže Vám pracovat a emocemi a mnoho dalšího. Od kouče lidé odchází svěží, nabiti životní energií a s vědomím, že skutečně mohou dosáhnout svých cílů.

Koučování jako dárek pro blízkou osobu

Pokud víte o někom z Vašich blízkých, kdo zrovna prochází osobní krizí, neustále si stěžuje, že neví, co se svým životem, že ho nebaví práce, pociťuje stereotyp apod., určitě by nebylo od věci darovat mu dárkový poukaz na koučink. Kouč mu dodá nový vítr do plachet. Ještě je důležité podotknout, že kouč nikdy svého klienta k ničemu nenutí. Většinou první sezení trvá cca jednu až jednu a půl hodinu, která je bezplatná, aby se klient s koučem seznámil a zjistil, zda chce koučink absolvovat.

Znáte své silné stránky? Víte, kde je Váš potenciál úspěchu? Máte odvahu podívat se do své mysli a začít těžit svůj poklad?

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6694 (magazinrecenze.cz#84)


Přidat komentář