Insolvenční poradenství a oddlužení - Zlín a okolí

Dostali jste se do dluhů? Jenže co teď s tím? Určitě není dobrý nápad brát si další půjčky, protože tím padáte stále hlouběji do dluhové pasti – situace se tím jen zhoršuje. Raději se pokuste o soudem řízené oddlužení.

Jak snadné je vzít si dnes půjčku. Pokud vám nepůjčí banka, půjčí vám kdejaká pochybná nebankovní společnost, avšak s o to vyššími úroky a často s přísnějšími podmínkami a vyššími pokutami za případné nesplácení.

Insolvenční poradenství a oddlužení Zlín a okolí

Insolvenční poradenství a oddlužení - Zlín a okolí

Hledáte-li způsob, jak se bezpečně oddlužit, jak najít cestu, díky níž se zbavíte svých dluhů, a jak začít opět plnohodnotně žít, pak se s důvěrou obraťte na Mgr. Jiří Ostravský, který poskytuje** insolvenční poradenství ve Zlíně a okolí**.

Insolvenční poradce Mgr. Jiří Ostravský nabízí svým klientům maximální diskrétnost a pomoc při řešení svízelné finanční situace. Seznámí Vás s podmínkami, za kterých můžete vyhlásit osobní bankrot, pomůže Vám projít celým insolvenčním řízením a řešit Vaše dluhy.

Snažte se řešit finanční problémy včas. Pro každého se najde vhodné řešení.

Advokát, Mgr. Jiří Ostravský

Adresa: Lešetín VI/67, Zlín, 760 01

Telefonní kontakt: 576776068

Emailové spojení: jiri@ostravsky.cz

Více informací o insolvenční poradenství a oddlužení - Zlín a okolí naleznete zde:http://www.ostravsky.cz/

Dluhová past

Pokud uvažujete nad tím, že si na splacení jedné půjčky vezmete půjčku další, určitě to nedělejte. Možná si tím na chvíli ulevíte, ale ve skutečnosti tím celý problém pouze nakrátko oddálíte a navíc ho ještě znásobíte. Vaše dluhy tak jen porostou a vy se budete propadat stále hlouběji a hlouběji do dluhové pasti.

Řešením dluhů může být soudní oddlužení

Pokud máte dluhy, které nedokážete splácet, aniž by byla ohrožena existence vás a vaší rodiny, pak se můžete pokusit podat k soudu žádost o osobní bankrot a následné oddlužení.Oddlužení Zlín a okolí, Mgr. Jiří Ostravský Soudní znalec podrobí vaší žádost o osobní bankrot důkladné analýze a pokud budete splňovat všechny přísné podmínky, bude žádost přijata o soud zařídí vaše oddlužení.

Jak dlouho trvá soudem řízené oddlužení

Oddlužení však neznamená, že vás soud okamžitě zbaví všech dluhů. Soudem řízené oddlužení trvá 5 let, během kterých je vám ze mzdy pravidelně každý měsíc strhávána částka, jež je insolvenčním správcem použita k postupnému placení vašich dluhů. Na oplátku jste tímto chránění před exekutory, před zabavováním majetku a před případnými soudními spory se svými věřiteli – samozřejmě se to týká pouze těch dluhů, které byly uvedeny v žádosti o osobní bankrot. Pokud vytvoříte další dluhy během procesu oddlužení nebo po jeho ukončení, těch se již soudní ochrana před exekutory netýká.

Advokát, Mgr. Jiří Ostravský

Adresa: Lešetín VI/67, Zlín, 760 01

Telefonní kontakt: 576776068

Emailové spojení: jiri@ostravsky.cz

Kolik mi bude při oddlužení soud strhávat ze mzdy

Strhávaná částka je pro každý jednotlivý případ zcela individuální. Z vaší mzdy vám musí i po odečtení strhávané částky zbýt dost financí na to, aby nebyla ohrožena existence vaší domácnosti a jejích členů. Musíte se tedy připravit na to, že zažijete 5 let, kdy vám ze mzdy bude každý měsíc zbývat pouze tolik peněz, že si zajistíte především základní potřeby jako je nájem, placení energií, jídlo a ostatní nutné potřeby domácnosti. Pokud jste nezaměstnaní nebo vaše mzda není dostatečně vysoká, může se jako** náhrada na splácení dluhu** využít příjem z prodeje vašeho majetku nebo dobrovolné příspěvky třetí osoby.

Po 5 letech procesu oddlužení budete zbaveni zbývajících dluhů

Pokud se během 5 let trvajícího procesu soudního oddlužení nepodaří splatit všechny vaše dluhy, soud vám zbývající část dluhů a to až do výše 70 procent z celkové výše dlužné částky oficiálně odpustí. Od této chvíle budete zcela bez dluhů a nikdo z vašich bývalých věřitelů na vás nebude moci předešlé dluhy vymáhat. Neznamená to však, že věřitelé o nesplacené peníze přijdou. Co se nepodařilo splatit během 5 let oddlužení, to za vás věřitelům doplatí stát.

Podmínky pro osobní bankrot a soudem řízené oddlužení

Žádosti o osobní bankrot přijímá soud. Podání žádosti však v žádném případě neznamená její automatické schválení. Mgr. Jiří Ostravský insolvenční poradenství Zlín a okolíŽádost je velmi pečlivě posuzována soudním znalcem, který určí, zda právě vy splňujete všechny více či méně náročné podmínky pro oddlužení:

Během 5 let musíte být schopni splatit minimálně 30 procent dluhu

Zásadní** podmínkou pro oddlužení** je, aby z vašeho příjmu každoměsíčně strhávaná částka během 5 let stačila na splacení minimálně 30 procent z celkové výše vašeho dluhu. Částku je možné strhávat z jakéhokoliv příjmu z výjimkou sociálních dávek. Jako vhodný příjem může být tedy použita nejen mzda ale i nemocenská nebo rodičovská či mateřská dovolená aj. Pokud by vaše dluhy byly natolik vysoké a váš příjem příliš nízký na to, aby mohla být požadovaná minimální část dluhu během 5 let splacena, soud vám oddlužení nepovolí.

Existuje však ještě další možnost, jak splnit podmínku splacení minimálně 30 procent dluhu. Můžete poskytnout váš movitý i nemovitý majetek, o jehož prodej se následně postará pověřený insolvenční správce. Výtěžek z prodeje pak bude použit na uhrazení dluhu nebo jeho části. Popřípadě lze spojit peníze z prodeje a strhávanou část vašeho příjmu tak, aby byla splněna podmínka splatit minimálně 30 procent z celkové výše dluhu.

Pakliže nemáte ani nutný příjem, ani dostatečně hodnotný majetek, máte ještě třetí možnost a to požádat někoho, kdo za vás bude na splacení vašeho dluhu dobrovolně přispívat. Obvykle jde o nějakou blízkou osobu.

Advokát, Mgr. Jiří Ostravský

Adresa: Lešetín VI/67, Zlín, 760 01

Telefonní kontakt: 576776068

Emailové spojení: jiri@ostravsky.cz

V posledních 5-ti letech nesmíte být odsouzen za trestný čin

Tato podmínka nebýt v posledních pěti letech pravomocně odsouzen za trestný čin se vztahuje pouze na trestné činy majetkové nebo hospodářské povahy. Jedná se např. o krádež, zkrácení nebo neodvedení daně, neoprávněné podnikání nebo různé podvody a další.

Přesto může požádat o osobní bankrot také ten, kdo tuto podmínku porušuje. Musí však u soudu hodnověrně prokázat, že se z jeho strany nejedná o nekalé jednání, resp. o snahu zbavit se neoprávněně odpovědnosti za své jednání, které vedlo ke vzniku dluhů. Zde je nutná pomoc zkušeného advokáta.

Nesmíte být podnikatelem

Každý, kdo chce podat návrh na osobní bankrot a následné oddlužení, nesmí být podnikatelem. Oddlužení je totiž určeno výhradně fyzickým osobám, resp. nepodnikatelům. Pro právnické osoby insolvenční zákon určuje buď konkurs nebo reorganizaci. Přesto pokud podnikatelem jste, podmínku nebýt podnikatelem splníte velmi jednoduše tím, že zrušíte nebo přerušíte svůj živnostenský list. Po úspěšném přijetí návrhu na oddlužení můžete paradoxně ještě během 5-ti letého procesu kdykoliv začít podnikat, takže tato podmínka je vlastně pouhou formalitou.

Dluhy nesmí pocházet z podnikatelské činnosti

Následující podmínka je však o poznání přísnější. Pro úspěšné přijetí vaší žádosti platí, že vaše závazky nesmí pocházet z podnikání. Pokud však přesto nějaké dluhy z podnikání máte, může jejich výše činit maximálně 30 procent z celkové výše dluhu. Pak je jen na soudním znalci, zda ve vašem případě udělí výjimku a povolí vám oddlužení, byť část vašich dluhů pochází z podnikání.

Insolvenční poradenství a oddlužení Mgr. Jiří Ostravský

Mít minimálně dva věřitele

Další podmínka praví, že pro** úspěšné přijetí návrhu na oddlužení** musíte mít více než jednoho věřitele.

Závazky po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů

Dle následující podmínky musí být minimálně jeden z vašich závazků po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů. Pokud tuto podmínku nesplňujete, avšak lze reálně předpokládat, že ji v budoucnu nevyhnutelně splňovat budete a můžete tuto skutečnost hodnověrně prokázat, může být vaše žádost o oddlužení přesto schválena.

Být reálně v platební neschopnosti

Další podmínka říká, že musíte být reálně v platební neschopnosti, resp. nemůžete požádat o oddlužení v případě, že jste schopni své závazky splácet bez ohrožení vaší existence. Stejně jako u předchozí podmínky však platí, že pokud daná situace zatím nenastala, ale jste schopen prokázat, že v budoucnu reálně nastane, může být přesto vaše žádost úspěšně schválena.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6695 (magazinrecenze.cz#143)


Přidat komentář