Audit BOZP Opava, Ostrava, Olomouc, Zlín

Mnoho firem si dosti často plete význam slova audit a kontrola. Přitom rozdíl je dosti podstatný. Auditu se není třeba bát. Ovšem kontrola může při nedodržování zákona přinést i velmi citelné pokuty.

BOZP, neboli bezpečnost a ochrana zdraví při práci, jsou předpisy vycházející ze zákona, které je nezbytné dodržovat. Největší problematikou je, že nejsou stejné pro každého. Liší se podle pracovního zaměření jednotlivých firem a prováděné činnosti. Nicméně je nutné si uvědomit, že zákon o BOZP platí pro každého. Pro každou činnost existují pravidla BOZP. A BOZP musí dodržovat a procházet školením každý, kdo pracuje. Zaměstnavatel, zaměstnanec, velká firma i živnostník. Pokud tomu tak není, hrozí pokuty od inspekčních orgánů. A to velmi vysoké. Paradoxem je, že velmi často na kontroly inspekčních orgánů doplácejí právě živnostníci. Často si totiž řeknou, že když nikoho nezaměstnávají, tak nemusí ani řešit BOZP. Ale tak tomu není. BOZP platí pro každého.

Audit BOZP

Nechat si provést audit se vyplatí každému podnikateli. Jeho cena oproti možné pokutě je zanedbatelná. Přitom audit umí najít každou maličkost, která by pro inspekční kontrolu mohla znamenat problém a ohrozit podnikatele pokutou. Firma, která audit provádí, může na základě objednávky chyby i odstranit. Tak podnikatel získá správně vedenou dokumentaci a i správně zajištěné prostředí pro provádění pracovní činnosti.

Co zahrnuje audit BOZP?

Audit BOZP se provádí ve dvou rovinách. Nejprve se určí rozsah BOZP, který odpovídá dané pracovní činnosti firmy či živnostníka. Pak se začne se samotným auditem. Začíná se auditem dokumentace BOZP. Zde se kontroluje správnost vedení, záznamů a také to, zda jsou všechny povinné kontroly a revize provedeny včas. Audit pracovního prostředí hodnotí jak je zákon o BOZP aplikován a dodržován právě na pracovní prostředí, ale i u zaměstnanců. Vyhodnocení auditu zahrnuje nalezené problémy, a také doporučení, která případné chyby odstraní. Audit je možné provést opakovaně. To v případě, že si podnikatel chce být jist, odstraněním všech nalezených problémů.

Objednání auditu BOZP Opava, Ostrava, Olomouc, Zlín

Audit BOZP je vhodné provádět pravidelně, minimálně však v okamžiku, kdy si nejste jisti, že zákon o BOZP správně aplikujete na vaše pracovní zaměření. Výhodné je objednání si auditu u odborné firmy, která zajišťuje profesionální služby kolem BOZP. Zde vám provedou nejen audit, ale i odstraní případné problémy. Navíc si zde můžete objednat další služby spojené s BOZP, které vás ochrání před kontrolními orgány a případnými pokutami.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6700 (magazinrecenze.cz#181)