Termovizní měření

S napětím očekáváte, kdy opětovně obdržíte informaci o zdražování plynu, elektřiny, tepla? Můžete jen čekat, nebo se ještě více omezit ve svých nárocích na komfort bydlení. Je tu však ještě jedna možnost, kromě pasivního čekání.

 

A jedná se o možnost termovizního měření, které spolehlivě odhalí skryté hrozby a místa, kudy Vám doslova utíkají peníze. Termovizního měření se využívá ve stavebnictví, v elektro a energetice, v průmyslu a strojírenství, u fotovoltaických elektráren aj. Termovizní měření rozhodně není od věci poptávat i v případě, že jste se právě přestěhovali do zcela nově postaveného objektu. Nejenže termosnímky, pořízené termokamerou, „prozradí“ případné nedokonalosti na stavbě, kdy bylo něco v rámci technologického postupu opomenuto, ať už záměrně, nebo z přehlédnutí apod. Termosnímek prověří, jak je to s těsností Vašich oken, dveří, podkroví, respektive všech míst, kudy může zbytečně unikat teplo. A na základě výsledku, následného provedeného opatření, můžete v následujících sezónách ušetřit nemalé finanční částky.

Termovizní měření v barvách

Pokud by se na snímek z termovizního měření podíval kreativní jedinec, umělec, pak by mohl považovat takový termosnímek za jedinečné ztvárnění určitého objektu. Při pohledu na termosnímek totiž můžete spatřit příslušný objekt vykreslený v různě intenzivních barvách. Barvy nejsou jen tak nahodilé. Jednotlivé odstíny barev totiž odpovídají určité hodnotě teploty. Podívá-li se na termosnímek zkušený odborník, který se specializuje na termovizní měření, ale také „zasvěcený“ laik, na první pohled pozná kritická místa stavby.

Termovizní měření za použití špičkových pomůcek

Aby mohlo být termovizní měření vypovídající, přesné, je třeba disponovat nejen znalostmi, zkušenostmi, ale také patřičnou kvalitní technikou. K termoviznímu měření se používají termovizní kamery, bezdotykové teploměry, dotykové teploměry a jiné přístroje.

Termokamera

Termovizní kamery jsou pro termovizní měření nepostradatelné.** Termokamera** zobrazí teplo (infračervené záření), které vyzařuje každý objekt. A toto infračervené záření pak převede na obraz. Kromě toho, umožní termokamera odhalit i to, co se uvnitř objektu děje. Může pak podat aktuální informaci o teplotním chování objektu, který je měřen.

Využití termovizního měření – elektroinstalace

Nekvalitně provedený elektrorozvod, nebo vadný, může způsobit nemalé škody na majetku, ale také úrazy a ztráty na životech. Díky termoviznímu měření je možné získat neocenitelné informace o případném slabém místě na elektrickém rozvodu, či zařízeních. Termokamera může prověřit kabelové spojky, koncovky, také přechodový odpor jednotlivých spojů aj.

Využití termovizního měření – stavebnictví

Dalo by se říci, že poptávka po termovizním měření ve stavebnictví zaznamenává velký nárůst. Jedním z důvodů jsou právě neustále se zvyšující se ceny za energie. Další důvod je prověření kvality odvedené práce na stavbě. Termovizní měření odhalí závady na nových zrekonstruovaných stavbách. Ve stavebnictví se termovizní měření zaměřuje na netěsnost objektu, detekuje místa se vznikem plísně, dále zjišťuje kvalitu provedené tepelné izolace podlah, stěn, stropů, a v neposlední řadě se soustřeďuje na navlhnutí zdiva, respektive na provedenou hydroizolaci.

Poptávka termovizního měření

Budete-li mít zájem o termovizní měření, pak můžete u specializované firmy poptávat termodiagnostiku budov – diagnostiku strojů, mechanických zařízení – kontrolu elektrozařízení, elektrorozvodů – kontrolu fotovoltaické elektrárny aj.

Termovizní měření – využití zprávy o měření

Termovizní měření může každý poptávat z jiného důvodu. Již jsme zmínili kontrolu novostavby, která byla právě dokončena a předává se k užívání novému majiteli. V tom případě je na místě si vyžádat ucelený protokol, zprávu o provedeném termovizním měření. Zpráva totiž může být dokladem, důkazem při případném reklamačním řízení. Pokud však již bydlíte, či sídlíte v objektu, na který se již nevztahuje záruka, pak Vám plně postačí „pouze“ zpráva informativní, věcná, bodová.

Termovizní měření – fotovoltaické elektrárny

Rozhodli jste se již dříve, než nebudete jen pasivně čekat, na zdražování energií, ale zainventujete do stavby solárních panelů. A jaký máte výsledek? Jste plně spokojeni, či jste očekávali, že výkonnost solárních panelů bude vyšší a finanční návratnost investic rychlejší? V druhém případě mohl nastat problém v samotném solárním panelu, který vykazuje poškozené buňky. Může se také jednat o nekvalitní vnitřní propojení mezi jednotlivými solárními panely. Jenže jen tak pouhým pohledem nezjistíte, zda solární panely fungují tak, jak mají. Případné nedokonalosti, chyby však odhalí termovizní měření. Při termovizním měření je možné důkladně zkontrolovat každý panel. Určitě tak není od věci si nechat prověřit, jak na tom je Vaše fotovoltaická elektrárna. Bylo by jistě škoda přijít o finance, jejich návratnost, které máte takříkajíc na dosah ruky, ale chybí Vám kousek.

Termovizní měření – detekce míst s tvorbou plísně

Plíseň není jen záležitostí estetickou, ale především zdravotní. Je-li v bytě, domě, či jiném objektu vlhkost, může velmi záhy dojít k tvorbě nebezpečných plísní. V jakých místech může dojít ke kondenzaci vlhkosti? Jedná se o tepelné mosty, či nejstudenější místa. Chcete-li tak udělat pro Vaše zdraví, zdraví Vaší rodiny maximum, můžete kontaktovat vybranou firmu. Díky jejím zkušenostem Vám může odhalit případná místa, kde může dojít, či již dochází k tvorbě plísně, ale pouhým okem není doposud nic zaznamenatelné. Díky včasnému „zásahu“ a následnému opatření, je pak možné vzniku, respektive rozvinutí plísně zabránit, a to ne tzv. pět minut po dvanácté.

Termovizní měření – těsnost oken, okenních rámů

Zkuste si přiložit ruku k oknu, okennímu rámu. Je-li venku chladněji, než v bytě, domě, pak můžete zjistit i nemilou věc, že Vám do objektu „táhne, profukuje“. Na vině mohou být již stará, vysloužilá okna. Vy jste si však nechali okna před nedávnem vyměnit, za plastová, hliníková, dřevěná? Pak je na vině samotná firma, která Vám okna montovala. A právě nedokonalá těsnost oken, okenních rámů, bývá nejčastější finanční ztrátou při topné sezóně. Tepelné úniky Vám může vybraná firma, která se zabývá termovizním měřením, snadno a rychle prověřit. Stačí si jen domluvit vhodný termín, dle panujícího ročního období.

Termovizní měření – izolace rozvodů v podlaze

Možnosti termovizního měření sahají i dále, respektive pod povrch, je-li to možné, takto říci. Díky termokameře, je možné prověřit, zda stavební firma provedla správně izolaci rozvodů v podlaze Vašeho domu, firemního objektu aj. Termosnímek odhalí případná slabá místa a přesně je určí. Odpadne Vám tak nákladné, složité, časově náročné demontování podlahy. Stavební firma se na základě termovizního měření může pustit rovnou do opravy daného místa. Termokamera však „nehasí“ jen vzniklý požár. Je současně i účinnou prevencí. Termovizní měření totiž může zcela přesně určit místo případného „budoucího“ úniku vody.

Termovizní měření – kontrola instalace topných systémů

Objednali jste si firmu pro topenářskou, ventilační, klimatizační instalaci? I v tomto případě není od věci prověřit jejich kvalitu práce za pomoci termokamery. Díky termoviznímu měření je možné odhalit případné nerovnoměrné rozložení teplot.

Termovizní měření – vyplatí se v každém ohledu

Investice do termovizního měření se tedy vyplatí po všech stránkách. Váš objekt může být naprosto bez chybičky, či naopak vykazovat řadu nedokonalostí a slabých míst. A kdybyste patřili mezi ty šťastlivce, u kterých byla stavební firma precizní, pak pro ten klid a jistotu, to jistě stojí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6682 (magazinrecenze.cz#51)


Přidat komentář