Tepelné čerpadlo na klíč Mladá Boleslav

Tepelné čerpadlo přináší svým majitelům mnoho výhod, od úspory energií počínaje, přes bezúdržbový a bezstrarostný chod až po ochranu životního prostředí. Ačkoliv je počáteční investice větší, jistě se Vám vyplatí.

Tepelná čerpadla jsou výhodná z hlediska nízkoteplotního vytápění domů nebo bytů. Jedním z předpokladu pro instalaci a použití tepelných čerpadel je nízká teplota topné vody. Čerpadla pro vytápění se skládají z kompresoru, z výparníku a kondenzátoru. Základním parametrem každého tepelného čerpadla je topný faktor. V současnosti existuje na našem trhu několik typů tepelných čerpadel, ze kterých můžete vybírat.

Jak fungují tepelná čerpadla?

Tepelná čerpadla využívají ke své funkci energii, která zůstává ze slunečního záření v zemi, ve vodě a ve vzduchu. Tepelná čerpadla mají uzavřený oběh speciální látky. Tou je chladivo, které se při nízkých teplotách vypařuje a absorbuje do sebe energii. Páry, které z chladiva vznikají, se stlačují kompresorem, což je jednou z nejdůležitějších částí tepelného čerpadla a tím dochází k jejich ohřevu. Za vyšší teploty předá chladivo v plynném stavu teplo do topné vody, změní se na kapalinu a následně se celý cyklus opakuje. Tepelné čerpadlo je schopné odebírat teplo i při teplotě, která klesne na – 20 stupňů Celsia. Tepelné čerpadla se vyrábí o různých druzích a odebírají teplo ze vzduchu, z vody nebo ze země a to i při extrémně nízkých teplotách. Topný faktor tepelného čerpadla určuje to, jak je čerpadlo efektivní. Uvádí, kolikrát vice energie dokáže tepelné čerpadlo dodat, než spotřebovat.

Typy tepelných čerpadel

Existuje několik** typů tepelných čerpadel**, a to** vzduch/voda, země/voda** nebo např.** voda/voda**. U tepelného čerpadla vzduch/voda prochází vzduch tepelných čerpadlem a dochází k přímému ohřevu chladiva ve výměníku. U tepelného čerpadla země/voda používá tepelné čerpadlo k přenosu tepla ze země do čerpadla nemrznoucí kapalinu, která je biologicky rozložitelná. Kapalina, která je dodávána ze země do tepelného čerpala, je o teplotě asi 4 stupně Celsia. Energie se z kapaliny předává chladivu a to cirkuluje v uzavřeném okruhu vevnitř tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo a sluneční kolektor

Sluneční kolektory fungují tak, že získávají teplo přímo ze slunce a slunce pak ohřívá kapalinu, která je uvnitř slunečního kolektoru. Solární systém nepotřebuje pro svůj provoz téměř žádnou energii. Jestliže se rozhodnete solární systém zkombinovat s tepelným čerpadlem, můžete začít využívat sluneční energii přímo pomocí slunečních kolektorů a to např. k vytápění nebo k přípravě teplé vody. Pokud jsou dosti chladné dny, můžete využívat sluneční energii nepřímo právě s pomocí tepelného čerpadla.

Jaké tepelné čerpadlo vybrat?

Sháníte kvalitní tepelné čerpadlo? Vybrat takové, které by splňovalo veškeré Vaše požadavky, a aby byly plně využity všechny jeho funkce, nemusí být jednoduché. Rozhodně se do výběru nepouštějte sami. Vždy se obraťte na firmu, která se dodávkou a montáží tepelných čerpadel zabývá. V nabídce jsou** standardní i speciální tepelná čerpadla. Vyberte si takové čerpadlo, které splní všechny Vaše požadavky. Na výběr máte skutečně z mnoha variant, proto není problém, aby se vybraný produkt plně přizpůsobil danému prostředí, do kterého má být instalováno a kde má spolehlivě fungovat. Některá čerpadla jsou vysoce funkční a ekonomická, některá méně. Pro náročné klienty se vyrábí až extra výkonné produkty**, k jejichž výrobě se používá pouze kvalitní materiál, což se také ale odráží v jejich pořizovací ceně. Ke každému výrobku by měla být poskytnuta několikaletá záruka. Pokud správně vyberete, ušetříte mnoho peněz.

Proč jsou čerpadla úsporná?

Tepelná čerpadla využívají pro ohřev teplé vody a pro vytápění teplo z okolního prostředí. Jde o teplo, které nás přirozeně obklopuje. Výhodou jsou pak minimální částky za spotřebu elektrické energie, stejně jako skutečnost, že můžete dostat dotace ze státního fondu životního prostředí, fungující pod názvem** Zelená úsporám.**

Výhody tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla jsou především velmi úsporná, co se jejich vlastního provozu týká. To je také primární důvod, proč si je lidé pořizují. Provoz tepelných čerpadel je automatický, proto uživatele nijak nezatěžuje a je víc než pohodlný. O tepelné čerpadlo se nemusíte nijak starat. Jsou ekologická a nijak nezatěžují životní prostředí. V místě, kde jsou provozována, neprodukují žádné emise. Velkou výhodou je také to, že nejsou téměř vůbec závislá na cenách za energie a uživatele tak nemusí neustálý růst cen za energie nijak znepokojovat.

Kdy se tepelné čerpadlo vyplatí

Pokud se rozhodnete vytápět tepelným čerpadlem, ušetříte až** dvě třetiny nákladů** oproti vytápění přímotopem. Jestliže byste tepelným čerpadlem nahradili vytápění plynem, ušetříte až polovinu výdajů. Tepelné čerpadlo nejenže Vám vytopí obydlí, ale také ohřeje vodu. Tepelné čerpadlo se hodí téměř kamkoliv. Lidé si je ve velkém pořizují při nových výstavbách, ale stále častěji se s tepelnými čerpadly setkáváme i ve starých a zrekonstruovaných domech. Příjemné na tepelném čerpadle je, že nemusíte nikde skladovat palivo a celá obsluha tepelného čerpadla je bez práce.** Tepelné čerpadlo** zkrátka nabízí svým uživatelům ekonomicky i praktiky zajímavou volbu. Tepelné čerpadlo využívá pro získávání tepla obnovitelné zdroje energie, přesněji řečeno, využívá 75 procent energie z obnovitelných zdrojů a 25 procent ze sítě. K zásadním výhodám patří levnější provoz, skutečnost, že jsou nenáročné na prostor, ke své činnosti využívá obnovitelné zdroje energie, a snadno se obsluhují. Jsou velmi nenáročná na údržbu. Co může hrát proti nim, je jejich vyšší pořizovací cena a delší doba návratnosti financí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6685 (magazinrecenze.cz#74)


Přidat komentář