Individuální výuka angličtiny

Chystáte se nastoupit do zaměstnání a váš zaměstnavatel po vás požaduje znalost anglického jazyka? Není nic jednoduššího než se přihlásit do toho správného kurzu. Možná přivítáte kurz individuální, kde se lektor bude věnovat pouze vám.

Na otázku proč se učit anglicky je velmi jednoduchá odpověď. V dnešní době je angličtina nezbytnou součástí pro komunikaci s okolním světem. Jistě každý z vás jezdí na dovolenou do zahraničí a není nic nepříjemnějšího, než to, že se nemůžete domluvit v hotelu nebo v restauraci. Také při vstupu do zaměstnání většina zaměstnavatelů požaduje komunikaci v angličtině. Individuální kurzy anglického jazyka vám nabízí kompletní jazykové vzdělání, na základě vašich potřeba a požadavků.

Výhody individuální výuky před výukou skupinovou

Je pravdou, že každý člověk se učí jiným tempem, a proto je vhodnější zapsat se do kurzů, kde** probíhá výuka individuálně**. Je to sice netradiční, ale lektoři se věnují pouze vám ve vašem domácím prostředí. Na kurzech vám zajistí výukové materiály vhodné jen pro vaši potřebu a každá hodina pro vás bude přínosem.** Individuální výuka je výuka šitá na míru**. Do kurzů se mohou přihlásit lidé všech věkových kategorií. Nikde není napsáno, že starší člověk se učí hůře než mladý. Starší lidé rádi cestují a domluvit se v zahraničí je pro ně velkou motivací. Učí se proto rádi a s velkou chutí.

Úrovně angličtiny

Před vstupem do jakéhokoliv kurzu probíhá** rozřazovací test**. Ten má zjistit, na jaké úrovni jsou vaše jazykové schopnosti. Pokud s angličtinou teprve začínáte, budete zařazeni do úplných začátečníků. Tam vás seznámí se základní jazykovou zásobou a se základy gramatiky. Také se naučíte jak správně vyslovovat anglická slova. Naučíte se také jednoduché základní věty. Pokud již toto zvládáte, budete zařazeni do skupiny pokročilých začátečníků. Tam již začnete odpovídat na jednoduché otázky, týkající se každodenního života. Zvládnete si anglicky objednat jídlo, nebo se zeptat na cestu. Následuje další stupeň náročnosti, a to jsou mírně pokročilí. Vaše slovní zásoba se bude prohlubovat a váš mluvený projev bude plynulejší. Porozumíte cizincům a budete schopni s nimi vést rozhovor. Také váš písemný projev bude kvalitnější.

Další úrovně jsou středně pokročilí a vyšší pokročilý. Po absolvování těchto dvou úrovní porozumíte rodilým mluvčím a budete schopni s nimi plynně komunikovat. Také se budete orientovat v cizojazyčné literatuře. Budete umět rozlišovat různé přízvuky a dialekty. Váš písemný projev bude na vysoké úrovni.  Bez problému napíšete jakýkoliv článek nebo esej. Jakmile budete mluvit plynule a rychle aniž byste přemýšleli, jaké vhodné slovo máte použít, postoupíte na úroveň pokročilých.** **

Nejvyšší úroveň výuky angličtiny je jazykově způsobilý. Budete rozumět všemu, co slyšíte, nebo čtete. Plynulý jazykový a písemný projev bude pro vás samozřejmostí. Nebude problém komunikovat i o odborných věcech. Pro rodilého mluvčího bude rovnocenným partnerem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6677 (magazinrecenze.cz#19)


Přidat komentář