Měření geopatogenních zón

Pokud máte obavy, že by právě za Vašimi zdravotními problémy mohly stát geopatogenní zóny, pozvěte si domů zkušeného telestéta, který Vám poradí jak rozmístit nábytek, aby se Vaše postel nenacházela ve škodlivé zóně.

Lidské tělo je vystaveno velkým zátěžím, které přináší vlivy elektromagnetického a chemického smogu. Tyto vlivy působí negativně na lidské zdraví, ovšem lidé je berou na součást každodenního života. Každý z nás přeci běžně používá televizory, počítač, mobilní telefony. V práci je vystaven stresu a domů se vrací unaven. Každý má domov za místo, kde může odpočívat a dočerpávat ztracenou energii, aby byl schopen naplno fungovat další den. Ale pozor. Místo, kde by měl člověk odpočívat a cítit se dobře a uvolněně, může být místem, které na něj nemá dobrý vliv. Můžou se v něm vyskytovat** geopatogenní anomálie**, které jsou nazývány geopatogenní zóny.

Jak můžeme poznat geopatogenní zóny?

Nejčastěji Vás může napadnout přítomnost geopatogenních zón tehdy, pokud se nemůže po delší dobu klidně a kvalitně vyspat. Často se v noci v posteli převalujete, nevíte, jak byste si lehli, budíte se v nezvyklé poloze a ráno vstanete a jste neodpočatí a unavení. Můžete trpět bolestmi hlavy nebo jiných částí těl. Po čase se můžou začít objevovat různá onemocnění, bez zjevné příčiny. Právě pokud se objevují tyto příznaky, je možné, že v místě, kde trávíte čas, kde odpočíváte a spíte, se vyskytují geopatogenní zóny. Ty mají v průběhu delší doby negativní vliv na Vaše zdraví, oslabují imunitní systém a zvyšují nebezpečí vzniku různých zdravotních onemocnění.

Jaké jsou druhy geopatogenních zón?

Za geopatogenní zóny byly dříve označovány dračí žíly. Slovo geopatogenní se volně přeloženo jako utrpení, které pochází ze země. Patogenní zónou je vše, co vychází z vnějšího prostředí organismu a má negativní vliv na jeho zdravotní stav. V případě, že takové negativní záření vystupuje ze Země, je nazýváno geopatogenní zónou. Patogenní zóny rozlišujeme na zemní, kam patří prameny vody, tektonické poruchy nebo půdní zlomy, dále na kosmické, kterým se říká Hartmannovy zóny a Curryho zóny, což jsou pravidelné pásy podle směrů světových stran, či velmi hustá síť a umělé zóny, kam patří především EMS, tedy elektromagnetický smog. Ten způsobují zejména počítače, mobilní telefony, vysílače a další.

Kde se geopatogenní zóny můžou vyskytovat?

Než se rozhodnete hledat příčinu Vašich problémů ve výskytu geopatogenních zón, měli bystě si být jisti, že důvodem Vaši problémů se spánkem nejsou jiné psychické problémy. Jestliže Vás netrápí nic, co by zhoršovalo kvalitu Vašeho spánku, a stejně se často budíte, spíte nekvalitně a ráno býváte velmi unavení, je možné, že se geopatogenní zóna nachází na Vašem lůžku nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Je potřeba vědět, že téměř na každém místě se nachází nějaká zóna. V případě, že není příliš silná, nebo nedochází k významnému křížení nějakých zón a tyto se tedy vzájemně nezesilují, není důvod mít jakékoliv obavy. Pokud jsou ale v některých místech zóny silné, pak není radno tyto zóny podceňovat, ale je nutné je začít řešit.

Jaké problémy geopatogenní zóny způsobují?

U dětí, jejichž kvalitu spánku ovlivňuje negativní působení geopatogenních zón, se může projevit nechutenství a neklid. Dospělí se v případě výskytu geopatogenních zón podvědomě brání odebráním do postele. Nemůžou dlouho usnout, v noci se probouzejí, hledají vhodnou polohu, doslova nemůžou v posteli vydržet. S tím souvisí nervozita, nevyspalost, pocity zimy, strnulá šíje, bolesti hlavy, kyčlí, revmatické bolesti. Spolupůsobením vzájemného křížení geopatogenních zón může docházet až k poruchám paměti, k depresím, k rozvrácenosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6648 (magazinrecenze.cz#6)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat